Publikacja tego pierwszego ma się rozpocząć 20 grudnia tego roku. W skład portfela indeksu wejdą pakiety akcji 140 spółek notowanych na GPW w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu.