Warszawska giełda wspólnie z Fundacją GPW zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, a także klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w jubileuszowej, 20. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG). SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

- Na GPW przywiązujemy dużą wagę do edukacji finansowej młodzieży, czego odzwierciedleniem jest między innymi organizowana co roku przez Fundację GPW „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”. To ważny i atrakcyjny projekt w naszej ofercie edukacyjnej - podkreśla Piotr Borowski, członek Zarządu GPW. - W tym konkursie każdy jest wygrany, ponieważ nabyta podczas gry wiedza finansowa będzie służyć młodym ludziom w podejmowaniu świadomych, racjonalnych decyzji inwestycyjnych w przyszłości - dodaje.

W dotychczasowych edycjach SIGG udział wzięło łącznie ponad 290 tys. uczniów. Rejestracja do tegorocznej, 20. edycji SIGG potrwa od 21 września do 22 października 2021 r.

Najlepsze klasy, które uzyskają najwyższe wyniki na platformie edukacyjnej zostaną nagrodzone. Na zwycięski zespół czeka 10 tys. zł. Nagrody pieniężne otrzymają także zespoły oraz nauczyciele będący na kolejnych miejscach rankingu (od 1 do 26 miejsca). Łączna pula nagród do zdobycia wynosi 90 tys. zł. Nagrody przewidziano zarówno w części edukacyjnej, jak i w części inwestycyjnej konkursu.

W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Potrzebną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i działania rynku kapitałowego uczestnicy mogą zdobywać przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej SIGG.

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu technologicznej platformy edukacyjnej GPWtr@der, która wiernie oddaje rynek giełdowy i pozwala na naukę mechanizmów giełdowych oraz symulowanie inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW.

SIGG składa się z dwóch części:

• inwestycyjnej - polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe,

• edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Autopromocja
PARKIET CHALLENGE - GRA GIEŁDOWA

Zainwestuj wirtualne 15 000 zł i wygraj atrakcyjne nagrody

Dołącz do gry

Każdy zespół posiada jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Zadaniem młodzieży jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie instrumenty chcą zainwestować i dokonują transakcji. Aplikacja SIGG doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala uczniom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. Udział w projekcie jest także lekcją z zakresu zarządzania ryzykiem, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty giełdowe.

Harmonogram tegorocznej edycji SIGG

• 6 października - 15 października 2021 r. - gra testowa

• 2 listopada 2021 - 7 stycznia 2022 r. – etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach

• 1 marca 2022 - 31 marca 2022 r. – etap 2: transakcje na kontraktach terminowych

• 28 kwietnia 2022 r. – Finał SIGG w Sali Notowań GPW

Dodatkowo każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy około trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

W 20. edycji SIGG organizator przygotował dodatkową formę rywalizacji, która pozwoli najlepszym zespołom w rankingach wojewódzkich wzmocnić szanse na udział w Finale SIGG. Do rywalizacji w Dogrywce uprawnione będą zespoły znajdujące się na 1 i 2 pozycji w danym województwie na koniec obu etapów SIGG (za wyjątkiem zespołów, które już zakwalifikowały się do finału zgodnie z regulaminem projektu).

Rejestracji dokonuje nauczyciel - opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na stronie: sigg.gpw.pl

Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje szkołę, nauczyciela oraz zespół. Konkurs rozpoczyna się grą testową.

Więcej informacji na stronie: www.sigg.gpw.pl