Polimex che wyjść na plus

Po spisanym na straty ubiegłymroku budowlana grupa w tym roku spodziewa się zysku operacyjnego. W II kwartale ma przyjąć strategię średnioterminową.

Publikacja: 24.03.2015 21:20

Grupa Polimex-Mostostal spodziewa się zysku operacyjnego. Polimex pracuje nad strategią.

Grupa Polimex-Mostostal spodziewa się zysku operacyjnego. Polimex pracuje nad strategią.

Foto: Bloomberg

Zgod­nie z za­po­wie­dzia­mi, Po­li­mex­-Mo­sto­stal cię­żar re­struk­tu­ry­za­cji wrzu­cił w wy­ni­ki fi­nan­so­we za 2014 r. Dla­te­go przy 1,73 mld zł przy­cho­dów z dzia­łal­no­ści kon­ty­nu­owa­nej, gru­pa wy­ka­za­ła pra­wie 362 mln zł stra­ty ope­ra­cyj­nej i 117 mln zł stra­ty net­to.

Pozostało 88% artykułu

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Giełda
Bill Gross, były „król obligacji”, postawił na recesję i zarobił miliony
Giełda
Mikołajki na GPW przyszły wcześnie. Historyczne rekordy WIGu
Giełda
Giełda porządkuje NewConnect
Giełda
Listopad dał solidne zwyżki na światowych giełdach
Giełda
Sypnęło niespodziankami w wynikach spółek za III kwartał
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości