- Ogłaszamy dziś nowe otwarcie NewConnect. Jest to bardzo ważny rynek, który daje szansę na dostęp do inwestorów i finansowania. Proces udoskonalania rynku zaczęliśmy dużo wcześniej i pewnie nigdy się on nie skończy. Rynki się rozwijają i na bieżąco trzeba na to reagować – mówi Paweł Tamborski, prezes GPW.

Za słowami mają pójść czyny. Jeszcze w tym roku GPW chce przeprowadzić rewizję Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców, nową segmentację rynku, poprawę przejrzystości i dostępności informacji o emitentach i AD oraz promocję NewConnect wśród emitentów i inwestorów.

Dodatkowo już teraz GPW powołała Radę Autoryzowanych Doradców. W jej skład weszło 12 osób, w tym dziewięciu Autoryzowanych Doradców. Zadaniami Rady będzie m.in. przedstawianie propozycji kierunków rozwoju ASO, tworzenie wytycznych dotyczących działalności AD oraz podejmowanie działań podnoszących jakość ich pracy oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji ASO. Rada Autoryzowanych Doradców będzie funkcjonowała w formie komitetu doradczego GPW.

- Chcemy aby NewConnect pozostał ważnym narzędziem dla spółek. Zależy nam także na obudowaniu zaufania i promocję rynku. Chcemy aktywizować różne grupy inwestorów- dodaje Tamborski.