Stało się to po bardzo długim okresie oczekiwania na wejście w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.).

Wnioski od podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego będą przyjmowane od piątku do 25 maja. PARP nie przewidziała specjalnego okresu oczekiwania, gdyż dokumenty i zapowiedzi dotyczące konkursu znajdują się na stronach agencji od grudnia 2009 r. Ponadto, jak się dowiedziała "Rz" agencji zależy na podpisaniu umów do końca czerwca. PARP zamierza rozstrzygnąć konkurs w 30 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków.

Testowana usługa doradcza będzie składała się z dwóch etapów. Etap I to audyt zarządzania finansami w przedsiębiorstwie wraz z opracowaniem strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Etap II to wdrożenie rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze strategii redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. - Przedsiębiorca po audycie zarządzania finansami otrzyma informacje m.in. na temat kosztów, które mogą być zmniejszone, narzędzi i procedur, jakie należy wprowadzić, struktury kanałów dystrybucji towarów lub usług oraz działań, które pozwolą mu uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć rentowność – wyjaśnia Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP. - W wyniku realizacji II etapu zostanie wdrożona strategia optymalizacji kosztów dotycząca zmian podatkowych, prawnych oraz finansowych. np. przebudowa systemu rachunku kosztów, propozycja wzorów sprawozdań finansowych adekwatnych do potrzeb przedsiębiorstwa - dodaje Lublińska-Kasprzak.

Po 12 miesięcach od daty zakończenia procesu wdrażania rekomendacji audytor sprawdzi czy firma osiągnęła założone wskaźniki oszczędności, a jeśli nie, to dlaczego.