Spółka, której pomagała firm doradcza Accreo Taxand podpisała dziś umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak dowiedziała się "Rz", deweloper budujący Galerię Goplana w Lesznie pożyczy 50 mln zł. Oprocentowanie to około 2 proc. To pieniądze na rewitalizację przemysłowych obiektów po fabrykach Goplany i Metalplastu w Lesznie.

Kosztem 200 mln zł powstanie tam galeria handlowa. Na trzech piętrach obiektu o powierzchni najmu wynoszącej 28 000 mkw. znajdzie się 120 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych oraz część rozrywkowa: kino, klub fitness i kręgielnia. Na dwóch najwyższych poziomach powstanie parking na 760 samochodów. Otwarcie obiektu zaplanowano na 2013 r.

Jessica to instrument finansowy stworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy w celu wspierania rozwoju obszarów miejskich. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Polsce są one udostępniane inwestorom w formie preferencyjnych pożyczek. Można je pozyskać w czterech regionach, które zdecydowały się na wdrażanie inicjatywy: w Wielkopolsce, na Śląsku, Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.

To pieniądze zarówno na projekty podmiotów publicznych realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i na inwestycje realizowane wyłącznie przez sektor prywatny. - To wehikuł umożliwiający dalszy rozwój miast bez konieczności zwiększania zadłużenia sektora publicznego - mówi Magdalena Zawadzka, manager w Accreo Taxand. - Preferencyjne traktowanie i udzielanie wsparcia projektom o charakterze komercyjnym jest właściwe, aby zmienić sposób myślenia o inwestycjach prowadzonych w miastach i zablokować inwestycje nierentowne, do których musiałby w przyszłości dopłacać podatnik

BGK przyjmuje w Wielkopolsce wnioski o pożyczki z Jessiki od października 2010 r. - Zainteresowanie inwestorów jest duże - wyjaśnia Marek Szczepański, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w BGK. - Preferencyjnymi pożyczkami interesują się zarówno samorządy, jak i firmy prywatne. Chodzi o różne projekty - od centrum handlowego przez powierzchnie biurowe, inkubator przedsiębiorczości, parkingi podziemne, kręgielnię, akademik i hotel, aż po targowisko miejskie. Wartość projektów też jest różna - od miliona do kilkuset milionów złotych.

Bank będzie przyjmował wnioski o pożyczki do wyczerpania środków (ok. 290 mln zł), które region przeznaczył na Jessikę. Co istotne, projekty które kwalifikują się do pozyskania wsparcia z Jessiki muszą być wpisane do lokalnego programu rewitalizacji i nieść za sobą korzyści społeczne. Muszą też przynosić zyski.