Podtrzymujemy swoje stanowisko, że w sporze z Fundacją Ordo Iuris stoimy na gruncie obowiązującego prawa – napisała Fundacja Batorego w oświadczeniu przesłanym do „Rz".

W toczącym się od trzech lat sporze z Ordo Iuris Wojewódzki Sąd Administracyjny już w wyroku z 4 grudnia 2018 r. przyznał rację Fundacji Batorego i oddalił skargę Ordo Iuris. Fundacja Ordo Iuris odwołała się od tego wyroku do NSA. Teraz my skorzystamy z prawa skargi do NSA i będziemy czekać na ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Czytaj także: Fundacja Batorego przegrała z Ordo Iuris w sądzie