W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca integracji społecznej. Równoległa praca nad tymi priorytetami powinna pomóc UE i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. O tym, w jaki sposób harmonizować politykę i cele regionalne z unijną strategią, będą rozmawiać w Krynicy uczestnicy debaty „Europejskie strategie rozwoju – priorytety i cele w budowaniu silnych regionów". Wezmą w niej udział m.in. Lilyana Pavlova, minister rozwoju regionalnego z Bułgarii, Joakim Larsson, przewodniczący zachodniego regionu Götaland ze Szwecji, Cécile Jodogne, sekretarz stanu ds. handlu zagranicznego, pożarnictwa i ratownictwa medycznego rządu regionu stołecznego Brukseli, Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, oraz Paul Lindquist, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej ze Szwecji. Dyskusję poprowadzi Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.

XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy 6 – 8 września 2016 r. www.forum-ekonomiczne.pl