Jaką rolę w dyskusji o zmianach w systemie edukacji, w szkolnictwie wyższym powinny odgrywać uczelnie prywatne? - System szkolnictwa w Polsce od roku 1990 podlega nieustannym zmianom przede wszystkim w zakresie pojmowania tego systemu od strony prawnej. Mieliśmy już cztery reformy systemu szkolnictwa wyższego. Pierwsza reforma w 1991 spowodowała, że w Polsce mogły powstawać uczelnie niepubliczne. W 2005 roku reforma ten podział podtrzymała. Ostatnia reforma miała miejsce w 2018 roku. Te reformy pokazują, jak znaczącym zmianom podlega system szkolnictwa wyższego. Moim zdaniem uczelnie niepubliczne odgrywają niezwykłą rolę w systemie kształcenia na poziomie studiów wyższych. Około 30 proc. każdego roku to studenci uczelni niepublicznych, a w okresie od powstania pierwszej uczelni w 1991 roku, to jest ponad dwa miliony absolwentów. Mamy trzydzieste jubileuszowe Forum Ekonomiczne, ale mamy też trzydziestolecie uczelni niepublicznych w Polsce - mówi prof. Paweł Czarnecki.

- Głos uczelni niepublicznych w Polsce jest słuchany, czy jest wysłuchiwany to jest już odrębna kwestia. Jest słyszalny, ponieważ ustawa z 2005 roku powołała podmiot, który nazywa się Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zrzesza ona rektorów niepublicznych uczelni. To ciało ustawowe podtrzymane w ustawie z 2018 roku. Zadaniem tej instytucji jest uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w szkolnictwie wyższym, opiniowanie tych zmian. Nasze postulaty docierają do polityków - dodaje.

- Mamy pewien postulat, który jest bardzo dobrze znany politykom już od roku 2009, gdy premier Donald Tusk publicznie obiecał, że ten postulat zostanie zrealizowany. To postulat, który wypływa bezpośrednio z konstytucji. Postulat zrównania w finansowaniu ze strony budżetu państwa uczelni publicznych i niepublicznych. Dzisiaj tylko i wyłącznie uczelnie publiczne korzystają z dofinansowania na działalność statutową, na działalność związaną z inwestycjami ze środków budżetowych. Uczelnie niepubliczne muszą zarobić pieniądze na to, aby móc funkcjonować. Ten postulat jest do dziś niezrealizowany, on jest znany politykom dziś rządzącym - powiedział rektor Collegium Humanum.

Partner rozmowy: Collegium Humanum