Komisja Finansów Publicznych zatwierdziła projekt ustawy mającej wzmocnić nadzór i ochronę inwestorów na rynku finansowym. To jedna z odpowiedzi rządu na niewypłacalność GetBacku, która dotknęła ponad 9 tys. jego obligatariuszy mających papiery warte około 2,6 mld zł.

Główną zmianą, jaką niesie, jest wprowadzenie obowiązkowej rejestracji wszystkich obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Powstanie też Fundusz Edukacji Finansowej, choć przy rzeczniku finansowym, a nie w KDPW, jak pierwotnie planowano. Nie będzie natomiast systemu rekompensat dla indywidualnych obligatariuszy, którzy ponieśli straty. Afera GetBacku uderzyła w rynek długu firm. Od początku kwietnia do końca września nowe emisje były warte łącznie 3,4 mld zł, czyli aż o połowę mniej niż rok temu.