Dzisiaj przed południem akcje Getin Noble Banku tracą blisko 20 proc., do 0,41 zł, zaś Idea Banku o ponad 17 proc., do 2,32 zł. To najniższe poziomy w historii. Już wczoraj oba banki wycenione odpowiednio na 403 mln zł i 185 mln zł.

Czytaj także: Taśmy Czarneckiego zmiotły szefa KNF

Getin Noble: nasza sytuacja poprawiła się

W opinii zarządu Getin Noble Banku obserwowana obecnie przecena akcji na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową. „Bank koncentruje się na realizacji strategicznych celów biznesowych i wynikającej z nich poprawy stałych źródeł przychodu.

Sytuacja Banku jest stabilna, a cele biznesowe są realizowane zgodnie z przyjętą do 2021 roku Strategią. Bank implementuje założenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności oraz ogłoszonej w kwietniu Strategii kapitałowej. W ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno przeprowadzonych emisji akcji wzmacniających fundusze własne spółki, jak i obniżeniu wymaganych buforów kapitałowych. W samym roku 2018 główny akcjonariusz zasilił spółkę kwotą 390 mln zł. Aktualne wskaźniki kapitałowe banku są istotnie powyżej europejskich norm określonych przez Rozporządzenie CRR. Sytuacja kapitałowa banku z perspektywy klientów nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną” – deklaruje zarząd Getin Noble.

Czytaj także: Co składa się na imperium Czarneckiego?

Dodaje, że zgodnie z zapowiedziami intensyfikuje działania mające na celu zwiększenie podstawowych przychodów w kolejnych okresach. Przypomina, że w ciągu roku otworzył ponad 170 tys. flagowych Kont Proste Zasady (jest podstawowym narzędziem budowania długotrwałej relacji z klientami). Dodatkowo udział środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w depozytach ogółem przekroczył 30 proc., co jest najlepszym wynikiem w historii banku i zdaniem zarządu oznacza znaczący wzrost zaufania klientów. Bank wskazuje, że w październiku sprzedaż kredytu gotówkowego osiągnęła ponad 200 mln zł, co jest najlepszym wynikiem na przestrzeni trzech ostatnich lat i ważnym krokiem w zwiększeniu skali prowadzonego biznesu. Kolejnym czynnikiem, który w najbliższych kwartałach będzie pozytywnie wpływał na źródła przychodów banku jest aktywny rozwój oferty bankowości dla przedsiębiorstw, podano, że w III kwartale wartość sprzedaży kredytów w tym segmencie wyniosła ponad 0,5 mld zł osiągając wysoki, blisko 40 proc. wzrost w ujęciu kwartalnym.

Idea Bank: wpis nie dotyczy działalności bankowej

Wczoraj KNF wpisała Idea Bank, mający wspólnie z Polskim Domem Maklerskim ponadprzeciętny udział w dystrybucji obligacji GetBacku, na listę ostrzeżeń publicznych.

Nadzór zaznaczył wtedy, że działalność bankowa Idea Banku nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF, a bank reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru. Zarząd Idea Banku zapewnia, że zawiadomienie KNF dotyczy zdarzeń, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością banku – przekonuje Idea Bank w oświadczeniu.