– W pierwszym półroczu 2011 r. po raz czwarty z rzędu wzrosło zaufanie małych i średnich firm do sytuacji gospodarczej, lecz coraz bardziej realne staje się ryzyko Europy dwóch prędkości – ostrzegają w swym najnowszym raporcie Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) i bank Unicredit.

Poziom zaufania mniejszych mierzony tzw. wskaźnikiem klimatu biznesowego (SME Business Climate Index) wzrósł w pierwszej połowie br. do 72,1 pkt, a więc o ponad 6,6 pkt w porównaniu z drugim półroczem 2010 r. W porównaniu z kryzysowym załamaniem w I połowie 2009 r., gdy zanurkował do 55,1 pkt, dziś jest o prawie jedną trzecią wyższy.

Maleje odsetek firm, które mają trudności z dostępem do finansowania – problemy zgłasza tu jedna na pięć. Ale ponad dwie piąte przedsiębiorców twierdzi, że banki wymagają teraz większej ilości informacji i wyższych zabezpieczeń.

Autorzy raportu podkreślają znaczące różnice w nastrojach w zależności od krajów i sektorów. Wskaźnik zaufania największych pesymistów (m.in. w Hiszpanii) jest teraz nawet poniżej średniego poziomu z 2010 roku.

Najlepiej oceniają sytuację firmy z sektora produkcyjnego oraz usług dla biznesu. Najgorsze nastroje utrzymują się w budownictwie.