Prawie połowa (48 proc) przedsiębiorców na pytanie: „Czy faktycznie spodziewa się Pan/Pani „drugiego dna kryzysu", biorąc pod uwagę własne doświadczenia w prowadzonym biznesie", odpowiedziała twierdząco. Obawiają się regresja sprzedaży oraz utrzymania płynności finansowej.

Pytani o oczekiwania wobec instytucji państwowych wyłonionych po wyborach  postulują przede wszystkim wprowadzenia jednolitych interpretacji prawa i zdecydowanego ukrócenia uznaniowości urzędników. To priorytetowy  postulat, ważny dla 46,2 proc. badanych przedsiębiorców. Ponad 30 proc. ankietowanych oczekuje uproszczenia formalności podatkowych oraz skrócenia terminów rozpatrywania spraw w urzędach i sądach. Przedłużenia „pakietu antykryzysowego" oczekuje tylko 6,4 procent właścicieli małych i średnich firm.

W badaniu wzięło udział 450 firm z sektora MSP z całej Polski ( z wyłączeniem mikrofirm o poziomie zatrudnienia do 9 osób). Badanie przeprowadzone techniką CATI zostało zrealizowane przez firmę Keralla Research, specjalizującą się w badaniach firm.