Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w trzecim kwartale 2011 r. o 2,5 proc. w ujęciu rocznym, bez uwzględniania czynników sezonowych, po wzroście w drugim kwartale o 3,0 proc., po korekcie - poinformował we wtorek w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu PKB rdr o 2,4 proc.

Wzrost najwięskzej europejskiej gospodarki napędziły głównie wydatki konsumenckie.

- Trzeci kwartał w Niemczech był lepszy od tego czego możemy spodziewać się po czwartym kwartale. Wzrost nadwyręży widmo recesji w innych krajach europejskich. Eksport się zmniejsza, słabną wydatki inwestycyjne, a w zimie zapewne nadejdzie recesja, w najlepszym razie stagnacja - powiedział Holger Sandte, starszy ekonomista w WestLB Mellon Asset Management.

W stosunku do poprzedniego kwartału  PKB Niemiec wzrósł w ciągu trzech miesięcy od lipca do września o 0,5 proc., po wzroście o 0,3 proc. w drugim kwartale po uwzględnieniu czynników sezonowych - podali statystycy. Tu również oczekiwano wzrostu PKB o 0,5 proc.

Urząd statystyczny podał, że po uwzględnieniu czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w trzecim kwartale 2011 o 2,6 proc., po wzroście w drugim kwartale roku o 2,9 proc., po korekcie.