Oto wszyscy doradcy prezesa NBP. Kim są, co robią i ile zarabiają?

W czasie, gdy prezes NBP jest krytykowany za naruszenie niezależności banku centralnego od rządu, zatrudnienie znajdują tam kolejni politycy PiS.

Aktualizacja: 04.12.2023 10:25 Publikacja: 04.12.2023 03:00

Na konferencji prasowej 10 listopada prezes NBP Adam Glapiński twierdził, że ataki na niego mają słu

Na konferencji prasowej 10 listopada prezes NBP Adam Glapiński twierdził, że ataki na niego mają służyć wepchnięciu Polski na siłę do strefy euro, co miałoby służyć interesom Niemiec. Sam Glapiński wielokrotnie mówił, że dopóty, dopóki on jest na czele banku centralnego, Polska euro nie przyjmie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Narodowy Bank Polski zintensyfikował kampanię, która ma zapobiec postawieniu prezesa Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, co rozważa opozycja. Na poniedziałek zapowiedziana została konferencja prasowa członków zarządu NBP, prawdopodobnie w tej właśnie sprawie.

Poprzednia, która odbyła się trzy tygodnie temu w związku z konfliktem między Pawłem Muchą, jednym z członków zarządu, a Glapińskim, wizerunku prezesa NBP nie wybieliła. Oprócz Muchy brakowało na niej członkini zarządu Marty Gajęckiej, co część komentatorów odebrała jako potwierdzenie, że we władzach banku centralnego iskrzy.

Czytaj więcej

NBP przechowalnią polityków PiS. Zdobyliśmy tajną listę doradców Glapińskiego

Dodatkowo Glapiński wikłał się w teorię spiskową, twierdząc, że ataki na niego mają służyć wepchnięciu Polski do strefy euro, co miałoby służyć interesom Niemiec. Takie wypowiedzi utwierdzają zwolenników postawienia go przed Trybunałem Stanu w przekonaniu, że Adam Glapiński upolitycznił bank centralny i dopuścił się działań „niedających pogodzić się z powagą urzędu”.

W piątek stanowisko w sprawie zarzutów pod adresem prezesa NBP zajęło sześcioro z dziesięciorga członków Rady Polityki Pieniężnej, choć obowiązuje ich cisza przed rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniem RPP.Podkreślali, że próby pociągnięcia Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej są nieuzasadnione i potencjalnie szkodliwe dla interesów kraju.

Linia obrony NBP koncentruje się na odpieraniu zarzutów, że pod kierownictwem Glapińskiego bank centralny złamał zakaz pokrywania deficytu budżetowego i że popełnił błędy w walce z inflacją. Zwykle pomijane są jednak zarzuty o „zniszczenie przezeń niezależności NBP” od rządu.

Czytaj więcej

Cezary Szymanek: N(arodowy) B(astion) P(opleczników) PiS

Pożywką dla takich zarzutów, oprócz wystąpień samego Adama Glapińskiego i niektórych decyzji RPP, m.in. z nieoczekiwanie głębokiej obniżki stóp procentowych przed wyborami, jest polityka kadrowa NBP w ostatnich latach. W zarządzie banku zasiada obecnie kilka osób mocno związanych z PiS, m.in. Adam Lipiński, Piotr Pogonowski i Paweł Szałamacha. Według doniesień Onetu do tego grona dołączyć ma wkrótce Artur Soboń, do niedawna wiceminister finansów w rządzie PiS.

Doradca prezesa zarabia około 30 tys. zł miesięcznie.

Troje byłych posłów PiS zasiada w RPP, w tym dwoje, których kompetencje bardzo nisko ocenili byli członkowie RPP w sondzie „Rzeczpospolitej” z wiosny 2022 r.

Na to nakłada się tajemniczość NBP w sprawie doradców Adama Glapińskiego, w których zatrudnianiu prezes ma pełną dowolność. Biuro prasowe banku centralnego odmówiło nam ujawnienia listy doradców. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika zaś, że w ostatnich latach grono to nieco się powiększyło. Niedawno dołączył do niego prominentny polityk PiS Wojciech Jasiński, m.in. były minister skarbu i prezes Orlenu.

Biogramy doradców w NBP

Artur Adamski

Doradca prezesa NBP. Przez Instytut de Republica przedstawiany m.in. jako działacz Solidarności Walczącej w latach 80. Szef zespołów negocjacyjnych branży finansowej, dyrektor departamentów komunikacji i PR kilku banków. Współtwórca „Encyklopedii Solidarności”, autor publikacji wydanych nakładem IPN.

Grażyna Ancyparowicz

Doradczyni prezesa NBP. Doktor hab. nauk ekonomicznych, nauczycielka akademicka. Pracowała m.in. w Centralnym Urzędzie Planowania i GUS. W 2014 r. weszła do rady programowej PiS, a w 2015 r. Narodowej Rady Rozwoju prezydenta Andrzeja Dudy. Weszła też do rady naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, związanego ze SKOK. W 2016 r. z rekomendacji PiS została członkinią RPP.

Magdalena Beyer

Doradczyni. Radna pow. pruszkowskiego. W ostatnich wyborach nie dostała się do Sejmu z list PiS. Pracowała w gabinetach Adama Lipińskiego w KPRM, a także w NBP.

Elżbieta Chojna-Duch

Doradczyni prezesa NBP. Doktor hab. nauk prawnych. Nauczycielka akademicka. Dwa razy, z list BBWR i PSL, bez powodzenia startowała w wyborach do Sejmu. W latach 1994–1995 i 2007–2010 wiceminister finansów, członkini RPP w latach 2010–2016. W 2019 r. zgłoszona przez posłów PiS do TK Julii Przyłębskiej, ostatecznie się w nim nie znalazła.

Filip Czuchwicki

Doradca. W mediach przedstawiany jako wychowanek Grzegorza Biereckiego, twórcy SKOK. W SKOK specjalista ds. prawnych. Od 2018 r., dyrektor jednego z departamentów KNF, gdzie nadzorował m.in. SKOK-i. Posadę stracił po czystce w KNF po ujawnieniu nagrań dotyczących afery „bank za złotówkę”.

Sławomir Dąbrowski

Doradca prezesa NBP.

Andrzej Diakonow

Doradca. Ekonomista. Po 1989 r. m.in. wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa. W rządzie Jana Olszewskiego kierował tym resortem. Członek Porozumienia Centrum, potem PiS. Poseł IV kadencji. Działacz Ruchu Narodowego. W 2016 r. został dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP. W 2017–2019 zastępca szefa KNF. Należał do PZPR.

Wojciech Dylewski

Doradca. Funkcjonariusz służb specjalnych, menedżer i urzędnik państwowy. W latach 1998–1999 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Później m.in. zastępca komendanta głównego Straży Granicznej. W zarządzie Polkomtelu odpowiadał za informatykę i bezpieczeństwo. W latach 2016–2022 był dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w NBP.

Wojciech Jasiński

Doradca prezesa NBP. Prawnik. W pierwszej połowie lat 90. pracował w NIK, m.in. jako dyrektor departamentu budżetu państwa. W latach 1997–2000 członek zarządu i prezes spółki Srebrna, gdzie współpracował z Jarosławem Kaczyńskim. Poseł PiS IV, V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu, gdzie był m.in. szefem komisji finansów publicznych. Wiceminister sprawiedliwości w czasach, gdy kierował nim Lech Kaczyński. Minister Skarbu Państwa w rządach Marcinkiewicza i Kaczyńskiego. W 2006 r. zgodził się na wieloletnią umowę na dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Dwa razy bezskutecznie startował do europarlamentu. Był prezesem Orlenu, potem przewodniczącym jego rady nadzorczej i wiceprzewodniczącym rady PKO BP. W przeszłości członek PZPR.

Jerzy Kropiwnicki

Doradca prezesa NBP. Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Uniwersytetu Łódzkiego i kilku uczelni prywatnych. W 1991–1992 minister pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Olszewskiego, potem szef Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Hanny Suchockiej. Za premiera Jerzego Buzka członek Rady Ministrów, w 2000–2001 minister rozwoju regionalnego i budownictwa. Poseł na Sejm I i III kadencji. Prezydent Łodzi w 2002–2010. W 2010–2016 doradca prezesa NBP, a 2016–2022 członek RPP ze wskazania PiS. Wcześniej m.in. wiceprezes ZChN.

Cezary Mech

Doradca prezesa NBP. Ekonomista. Pracował m.in. w Banku Handlowym i PKO BP. W latach 1998–2002 był prezesem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W 2005–2006 był wiceministrem finansów. Główny autor ustawy, która powołała Komisję Nadzoru Finansowego. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Związany z ZChN, potem współpracował z PiS.

Adam Plichta

Doradca prezesa NBP.

Leon Podkaminer

Doradca prezesa NBP. Ekonomista, emerytowany pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Badań Gospodarczych. Przed wyjazdem do Austrii związany z OPZZ. Specjalizuje się w krytycznych analizach polityki makroekonomicznej Unii Europejskiej. Doradzał kilku europejskim rządom i instytucjom.

Aleksander Proksa

Doradca prezesa NBP. Prawnik. Od 1993 do 2005 r. pracował w administracji rządowej. Zasiadał m.in. w Radzie Legislacyjnej, gdzie pełnił funkcję jej sekretarza. Od 1997 do 2005 r. był sekretarzem Rady Ministrów. Zorganizował, a następnie w latach 2000–2005 kierował Rządowym Centrum Legislacji. Później m.in. dyrektor departamentu Prawnego NBP.

Andrzej Raczko

Doradca prezesa NBP. Ekonomista. W latach 90. pracował w sektorze bankowym, m.in. w PKO BP. Minister finansów w rządach Leszka Millera i Marka Belki, w latach 2010–2016 członek zarządu NBP. Pracował też w MFW i KNF. Na wniosek prezesa NBP Marka Belki powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego do zarządu banku centralnego.

Piotr Szpunar

Doradca prezesa NBP. Doktor nauk ekonomicznych. Od 1995 r. zawodowo związany z NBP. W banku centralnym pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarach polityki pieniężnej i stabilności finansowej, m.in. jako dyrektor departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. był też dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Anna Trzecińska

Doradczyni prezesa NBP. Z bankiem centralnym związana od początku kariery zawodowej. Była m.in. szefową departamentu Operacji Krajowych i członkinią zarządu NBP.

Maciej Zaleśkiewicz

Doradca. Pracował m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się nadzorem obrotu.

Jerzy Żyżyński

Doradca prezesa NBP. Profesor nauk ekonomicznych. W latach 1993–1996 ekspert ekonomiczny w Zespole Budżetu i Finansów Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Ekspert sejmowych komisji śledczych: ds. prywatyzacji PZU (2005) oraz ds. prywatyzacji sektora bankowego (2006–2007). W latach 2006–2007 zasiadał w radzie nadzorczej KGHM. Prezydent Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Poseł VII i VIII kadencji z list PiS. W 2016 r. wybrany przez Sejm do RPP.

Narodowy Bank Polski zintensyfikował kampanię, która ma zapobiec postawieniu prezesa Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, co rozważa opozycja. Na poniedziałek zapowiedziana została konferencja prasowa członków zarządu NBP, prawdopodobnie w tej właśnie sprawie.

Poprzednia, która odbyła się trzy tygodnie temu w związku z konfliktem między Pawłem Muchą, jednym z członków zarządu, a Glapińskim, wizerunku prezesa NBP nie wybieliła. Oprócz Muchy brakowało na niej członkini zarządu Marty Gajęckiej, co część komentatorów odebrała jako potwierdzenie, że we władzach banku centralnego iskrzy.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Skandal finansowy w Monako. Siostrzeńcy księcia nadużyli władzy
Finanse
Amerykanie dobiorą się do pieniędzy Rosji? Biały Dom ma plan
Finanse
Bitcoin o włos od rekordu
Finanse
Fundusz Covid-19 nadal ratuje wydatki rządu
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Finanse
Hojna pomoc zagraniczna dla Ukrainy. 760 mln dolarów na emerytury i pensje
Finanse
Kosmiczne nagrody w ministerstwie finansów. Ponad 56 mln zł w ubiegłym roku