Po raz ostatni RPP podwyższyła główną stopę procentową we wrześniu. Od tego czasu utrzymuje ją na najwyższym od stycznia 2003 r. poziomie 6,75 proc. Lutową decyzję ekonomiści też powszechnie uważali za przesądzoną. Zmiany stóp nie zakładał żaden z 22 uczestników comiesięcznej ankiety „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej

Krzysztof Adam Kowalczyk: Czy RPP za wcześnie spoczęła na laurach?

„Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP” – napisała RPP w uzasadnienie środowej decyzji. Rada dodała, że „ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”.

Czytaj więcej

Ruszyło posiedzenie RPP. Ekonomiści są zgodni: stopy zamurowane

Treść tego komunikatu sugeruje, tak jak wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego w poprzednich miesiącach, że większość członków RPP jest skłonna tolerować bardzo powolny powrót inflacji do celu NBP (2,5 proc.). Ostatnie prognozy analityków z NBP wskazywały, że nastąpi to najwcześniej pod koniec 2025 r. Prezes Glapiński uważa jednak, że przyspieszenie powrotu inflacji do celu byłoby niebezpieczne, bo mogłoby zepchnąć gospodarkę w głęboką recesję.

Czytaj więcej

Dariusz Filar: Wysoka inflacja to cena za błędy RPP

Część ekonomistów uważa, że ostatnie dane z polskiej gospodarki, wskazujące na to, że spowolnienie jest płytsze niż się obawiano, mogą skłonić RPP to wznowienia cyklu podwyżek stóp procentowych, jeśli inflacja nie będzie opadała w takim tempie, jak oczekuje NBP. W tym kontekście istotne będą marcowe prognozy Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych banku centralnego. Najprawdopodobniej jednak nie będą one w stanie przekonać większości członków Rady, aby wrócić do zacieśniania polityki pieniężnej.

Na rynkach finansowych utrzymują się oczekiwania, że pod koniec br. RPP znajdzie argumenty na rzecz delikatnej obniżki stóp procentowych. Ekonomiści są jednak w tej sprawie podzieleni.