Leasing ma za sobą trudny rok

Wojna w Ukrainie, brak aut i wysoka inflacja przełożyły się na spadek dynamiki sprzedaży firm leasingowych w 2022 r.

Publikacja: 30.12.2022 03:00

Leasing ma za sobą trudny rok

Foto: Adobe Stock

O ocenę tego, co działo się na rynku leasingu, poprosiliśmy przedstawicieli tego sektora.

– Wyniki naszej branży po trzech kwartałach 2022 r. potwierdzają stabilną sytuację polskiego leasingu, zgodną z oczekiwaniami firm członkowskich ZPL. Mamy nieznaczny spadek względem 2021 r., ale zgodny z przewidywaniami – mówi Andrzej Sugajski, prezes Związku Polskiego Leasingu.

Tłumaczy, że otoczenie makroekonomiczne – spadek dynamiki inwestycji, wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych – nie sprzyjało zwyżkom na rynku leasingu. – Te czynniki zapewne wciąż będą miały wpływ na kondycję branży w 2023 r. Obecnie obserwujemy jedną dobrą zmianę – rośnie dostępność przedmiotów leasingu. To powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki branży w nadchodzącym roku – ocenia szef ZPL.

Hamowanie branży

– Rynek leasingu jest stabilny, chociaż w ostatnich 12 miesiącach nieco wyhamował, na co wpływ miały m.in. obserwowany od grudnia 2021 r. wzrost stóp procentowych oraz wybuch wojny w Ukrainie, która doprowadziła do wzrostu cen surowców. W efekcie spadła dynamika inwestycji, bo przedstawiciele wielu branż utracili pewność, czy zaplanowane projekty będą rentowne. Obniżył się także popyt konsumpcyjny, a firmy odnotowywały rekordowy wzrost stanów magazynowych – mówi Paweł Pach, prezes PKO Leasing.

Czytaj więcej

Czy w kryzysie oszczędzać na emeryturę

– Spodziewamy się, że pełne wyzwań otoczenie makroekonomiczne nie zmieni się znacząco w 2023 r., choć obserwujemy poprawę dostępności środków trwałych. Niewykluczone, że osłabienie inflacji będzie sprzyjać obniżkom stóp procentowych, co zwiększy przewidywalność projektów inwestycyjnych i pozytywnie wpłynie na popyt – dodaje. Jego zdaniem na wyraźną poprawę koniunktury rynek zapewne poczeka do 2024 r.

Także Cezary Raczyński, prezes mLeasing, zwraca uwagę na rosnące stopy procentowe, małą dostępność przedmiotów leasingu i obawy o ceny energii. To szkodziło rynkowi. – W 2023 r. z pewnością czeka nas większe zainteresowanie finansowaniem w euro. Już od połowy bieżącego roku obserwujemy wzrost transakcji w euro, które mają dać niższą stopę procentową, nawet za cenę ryzyka kursowego – mówi Raczyński.

Zdaniem Marcina Sobczaka, wiceprezesa ING Lease (Polska), w 2022 r. potwierdziła się duża odporność rynku leasingu na kumulację negatywnych zjawisk. Takimi były wojna w Ukrainie, problemy z dostępnością przedmiotów leasingu czy wysoka inflacja.

– To, co będzie się działo w 2023 r., zależy od skali, w jakiej ewentualne dalsze pogorszenie sytuacji makroekonomicznej przełoży się na nierównowagę w skali mikro, a w konsekwencji decyzje przedsiębiorców o zaniechaniu lub odłożeniu inwestycji z jednej strony oraz apetytu na ryzyko finansujących z drugiej strony – mówi wiceprezes ING Lease.

Wynajem zyskuje

Lepsze nastroje panują na rynku długoterminowego wynajmu aut, który w 2022 r. notował solidne zwyżki.

– Firmy przekonują takie cechy wynajmu długoterminowego jak stała wysokość raty niezależna od stóp procentowych, brak wkładu własnego czy uwzględnienie w miesięcznej racie wszystkich kosztów obsługi i serwisu auta – mówi Robert Antczak, prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

O ocenę tego, co działo się na rynku leasingu, poprosiliśmy przedstawicieli tego sektora.

– Wyniki naszej branży po trzech kwartałach 2022 r. potwierdzają stabilną sytuację polskiego leasingu, zgodną z oczekiwaniami firm członkowskich ZPL. Mamy nieznaczny spadek względem 2021 r., ale zgodny z przewidywaniami – mówi Andrzej Sugajski, prezes Związku Polskiego Leasingu.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
SEC uchyla drzwi dla etherowych funduszy ETF
Finanse
Rynek liczy, że SEC zatwierdzi ETF-y na ether
Finanse
MF: W nowej radzie fiskalnej mają zasiadać niezależni eksperci i praktycy
Finanse
Niemcy dały zgodę na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse
G7 i UE chcą przejąć dochody z rosyjskich aktywów. MFW broni Kremla
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?