Jak informuje CoinDesk, Unia Europejska zaostrzy restrykcje na kryptoinwestycje Rosjan w ramach nowego ósmego bloku sankcji. Poprzedni limit aktywów kryptowalutowych w wysokości 10 tysięcy euro zostanie zniesiony. Zgodnie z nowymi przepisami kwota ta może zostać zmniejszona do zera.

Tym samym władze UE dążą do zaprzestania wykorzystywania przez Rosjan i rosyjskie firmy zasobów cyfrowych w celu obejścia nałożonych na Federację Rosyjską sankcji dotyczących dużych przelewów bankowych.

„Fałszywe referenda organizowane na ukraińskich terytoriach okupowanych przez Rosję to nielegalna próba przejęcia ziemi i siłowej zmiany granic międzynarodowych” – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zapowiedziała też ograniczenie cen rosyjskiej ropy, zakaz eksportu towarów dla przemysłu lotniczego i komponentów elektronicznych oraz ograniczenia w imporcie rosyjskich towarów, co według niej pozbawiłoby Rosję 7 mld euro wypływów.

Ósmy pakiet sankcji wobec Rosji; co wiadomo:

Przedstawiciele krajów UE postanowili spotkać się i przygotować kolejne restrykcje wobec Federacji Rosyjskiej po ogłoszeniu pseudo referendów na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy i ogłoszonej mobilizacji.

Według Radia Wolna Europa, sankcje dotkną chemikaliów, maszyn i wyrobów stalowych. Mechanizm wprowadzenia limitu cen ropy jest wciąż opracowywany, więc prawdopodobnie nie zostanie włączony do ósmego pakietu sankcji.

Według Bloomberga jednym z ograniczeń jest odłączenie od systemu płatności SWIFT ostatniego rosyjskiego banku, Gazprombanku. Polska, Irlandia i kraje bałtyckie opowiadają się za takim krokiem.

Na liście potencjalnych sankcji może znaleźć się też zakaz eksportu smartfonów do Rosji oraz zakupu diamentów z Rosji.

Czytaj więcej

Marka narodowa „Rosja” straciła jedną trzecią wartości