Strategicznym celem Banku Pocztowego jest osiągnięcie pozycji wiodącego banku detalicznego dla klientów z gmin i miast do 50 tys. mieszkańców. Zapytamy, więc pana Pawła Spławskiego o to:

Jakie formy oszczędzania preferują Polacy z tym miejscowości? Czy ciągle dominują u nich lokaty bankowe?

Czy ewentualny dalszy spadek stóp procentowych może zmienić coś w podejściu Polaków do oszczędzania?

Czy Polacy coraz chętniej decydują się kupować jednostki funduszy inwestycyjnych? Jakie strategie wybierają: bezpieczne, czy bardziej ryzykowne?

Czy osoby fizyczne przekonują się do obligacji korporacyjnych, dających wyższą stopę zwrotu, choć mniej bezpiecznych niż lokaty?

Jak przebiegają zapisy na obligacje Banku Pocztowego? Czy wszystkie papiery zostaną objęte?

Czy to jest dobry moment na inwestycje w akcje? Czy akcje są dla każdego?

Czy potrzebne są jakieś preferencje dla osób oszczędzających w długim terminie, np. zwolnienie z podatku?