Fundusze typu venture capital w I kwartale 2016 r. zainwestowały globalnie 4,9 mld USD w podmioty z tzw. sektora fintech, czyli spółki oferujące rozwiązania cyfrowe dla sektora usług finansowych. Blisko dwukrotny wzrost wartości inwestycji w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (2,5 mld USD) potwierdza, że sektor usług finansowych cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem inwestorów. Fintechy w 2015 r. odpowiadały już za 11 proc. wartości wszystkich inwestycji funduszy venture capital i od kilku lat ich udział systematycznie rośnie.

Do tej pory Europa była rynkiem, na którym sektor fintech rozwijał się zdecydowanie wolniej niż w USA czy Azji. Stary Kontynent jednak przyspiesza. Fundusze venture capital zainwestowały w fintechy w Europie w I kwartale 2016 r. 0,3 mld USD, co wprawdzie wciąż stanowi zaledwie 7 proc. globalnych inwestycji w tym sektorze, ale widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa – w porównaniu do poprzedniego kwartału liczba inwestycji w fintechy wzrosła o 27 punktów procentowych.

- Największe spółki tego typu powstają przede wszystkim w obszarze pożyczek i płatności. W naszym regionie wzrasta znaczenie podmiotów tworzących nowe cyfrowe banki i oferujących usługi pożyczkowe. Wciąż jednak rozwój fintechów w Europie ogranicza brak w pełni jednolitego rynku cyfrowego oraz różnice w regulacjach sektora usług finansowych w krajach europejskich – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

W przygotowanym przez KPMG pod koniec 2015 r. zestawieniu „The Fintech 100. Leading Global Fintech Innovators 2015" zostały uwzględnione najbardziej obiecujące fintechy. Polskim akcentem w zestawieniu jest rozwiązanie umożliwiające wymianę walut online oraz wysyłanie i odbieranie przelewów w walutach obcych z całej Europy.

Polskie banki upatrują w innowacjach tworzonych przez fintechy możliwości do dalszego rozwoju. - Banki w Polsce są zaawansowane cyfrowo, oferują innowacyjne usługi, takie jak np. dedykowane usługi bankowości mobilnej oferowane we współpracy z operatorami komórkowymi, czy system płatności Blik, który zaadaptowało już kilka banków w Polsce – mówi Jerzy Kalinowski.

W I kwartale 2016 r. fundusze typu venture capital zainwestowały na całym świecie 25,5 mld USD w innowacyjne spółki działające w różnych sektorach – o 8 proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek inwestycji jest odzwierciedleniem coraz bardziej powszechnego trendu, zgodnie z którym fundusze koncentrują się obecnie na spółkach, które już stabilnie generują zyski.