Konkurs o unijne dotacje, których źródłem jest Europejski Fundusz Społeczny, jest realizowany w ramach tzw. działania 2.1 „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy". Jest to zarazem jedna z części programu regionalnego województwa podlaskiego.

Nabór wniosków rozpocznie się z początkiem roku szkolnego, a zakończy 20 września. W tym okresie aplikacje mogą zgłaszać wszystkie zainteresowane podmioty, osoby, instytucje związane z rynkiem pracy. Jedyne formalne ograniczenie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych – takie osoby nie mogą składać wniosków.

Zgodnie z nazwą i celem przywołanego działania na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na realizacji programów podnoszących aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące m.in. następujące działania aktywizujące:

- wsparcie psychologiczno – doradcze,

- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo zawodowe,

- warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,

- subsydiowanie zatrudnienia,

- staże, praktyki zawodowe.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95 proc. Ogółem na wsparcie działań, które zostaną najwyżej ocenione w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej, zarezerwowano 10 mln zł. Wyniki konkursu powinny być znane pod koniec stycznia przyszłego roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz wspomniane kryteria wyboru można znaleźć na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.