Pomoc z tarczy 2.0 dostało 40,6 tys. mikrofirm oraz 7,1 tys. małych i średnich firm z 54 branż, które rząd uznał za najmocniej dotknięte skutkami pandemii Covid-19. Znalazły się tu m.in. hotelarstwo, gastronomia i turystyka. W ramach programu dostały one 7,1 mld zł.

– Pomoc dla mikrofirm sięgnęła średnio 82 tys. zł, a dla MŚP 539 tys. zł. W firmach objętych pomocą pracuje łącznie 370 tys. osób – przytacza dane Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Przypomina, że firmy, które spełnią określone wymagania, mogą liczyć na umorzenie 100 proc. przyznanej im subwencji. – W ramach tarczy finansowej 2.0 przekazywaliśmy pieniądze zaliczkowo. Firmy oszacowywały swoje przewidywane straty i otrzymywały subwencję na ich pokrycie. – Teraz muszą się rozliczyć – mówi nam Bartosz Marczuk. – Jeśli się nie rozliczą, nie zwrócą nadwyżki subwencji ponad rzeczywistą stratę, stracą prawo do umorzenia subwencji – dodaje. Jeśli taka nadwyżka występuje, muszą ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia. W celu poprawnego rozliczenia subwencji przedsiębiorcy będą też musieli dołączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu, pliki JPK w postaci XML, za okres listopad–grudzień 2020 oraz styczeń–marzec 2021 r., wygenerowane z programu księgowego firmy. Warunkami całkowitego umorzenia subwencji obok jej rozliczenia w przypadku MŚP jest też nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r., a w przypadku mikrofirm także utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu z liczbą pracowników, na których otrzymały subwencję.

rp.pl

Rozliczenie subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w tym samym banku, w którym przedsiębiorca składał wniosek o udzielenie wsparcia. Cała operacja odbędzie się w trzech etapach.

W pierwszym, od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r., rozliczać się będą małe i średnie przedsiębiorstwa. PFR udostępni im w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla MŚP. Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji niemożliwe.

W drugim etapie, od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r., rozliczać się będą mikrofirmy. I tu w bankowości elektronicznej PFR udostępni im specjalny formularz.

W trzecim etapie, w kwietniu 2022 r., PFR będzie wydawać firmom jedną z trzech decyzji: określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowite umorzenie), wzywającą do zwrotu całej subwencji albo informującą o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. W tym ostatnim przypadku PFR poprosi firmę o dalsze wyjaśnienia.

PFR udostępnił nam też najświeższe dane dotyczące umorzeń z tarczy finansowej 1.0. Do tej pory decyzje w tej sprawie otrzymało 332 tys. firm (na 346 tys.). – Umarzamy średnio 63 proc. przyznanej pomocy (w tarczy 1.0 nie było pełnego umorzenia). Oznacza to, że umorzymy ok. 38,5 mld zł z przyznanych 61 mld zł, a do PFR trafi z powrotem 22,5 mld zł. Miesięcznie do PFR trafia już z tytułu spłat ok. 800 mln zł – wylicza Bartosz Marczuk. I dodaje, że jedynie ok. 2–3 proc. firm ma problem z regulowaniem należności.