Jak podał Główny Urząd Statystyczny liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, w grudniu 2012 roku wyniosła 11 tys. 843 i w ujęciu rocznym spadła o 22,7 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,6 proc. W całym 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 165 tys. 92 mieszkań, o 10,3 proc. mniej niż w 2011 r. Zmniejszyła się również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 141 tys. 798, tj. o 12,6 proc.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 2012 r. oddano do użytkowania 152 tys. 527 mieszkań, tj. o 16,5 proc. więcej niż 2011 r. (w którym odnotowano spadek o 3,6 proc.) i o 12,3 proc. więcej niż w 2010 roku. W samym grudniu oddanych do użytku mieszkań w grudniu 2012 roku wyniosła 17 tys. 829 i wzrosła rok do roku o 8,0 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 16,3 proc.