Z raportu wynika, że w III kwartale ub.r. gospodarstwa domowe w III kw. 2011 r. powiększyły swoje aktywa finansowe o 10,0 mld zł – głównie za sprawą rosnących depozytów. Duży spadek cen akcji spowodował jednak, że w ujęciu wartościowym w III kw. aktywa finansowe Polaków zmniejszyły się o 1,8 mld zł. W przypadku akcji zanotowano spadek wartości o 9,4 mld zł, a w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych o 9,8 mld zł.

„Dane za IV kw. 2011 r. wskazują na wysoki przyrost aktywów finansowych gospodarstw domowych" – poinformował NBP w raporcie. Bank centralny nie podał wartości aktywów gospodarstw domowych na koniec ub.r. Opublikował jednak dane, z których wynika, że przyrost aktywów finansowych Polaków w IV kwartale wyniósł 23,7 mld zł.

Koniec  roku jest zwykle pod tym względem najlepszy, a IV kw. minionego roku okazał się nieco słabszy niż w poprzednich dwóch latach.