W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy, która spierała się z fiskusem o prawo do odliczenia VAT od inwestycji drogowej.

Chodziło o VAT od wydatków poniesionych na budowę dwóch odcinków ulic. We wniosku o interpretację gmina wskazała, że zakończyła budowę odcinka drogi wraz z oświetleniem na jednym z osiedli. Chodziło o zapewnienie dojazdu do działek budowlanych sprzedawanych przez samorząd. Gmina podkreśliła, że sprzedaż działek podlegała opodatkowaniu VAT. A skoro drogi te przylegają bezpośrednio do osiedla, to mają związek z działalnością opodatkowaną i dają odliczenie.

Czytaj także: Zasady odliczania VAT przez gminy

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Zauważył, że budowa przez gminę drogi publicznej jest realizacją celu publicznego. W konsekwencji nie można uznać, że inwestycja jest związana z prowadzoną przez gminę działalnością opodatkowaną.

Gmina zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Najpierw racji nie przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jego zdaniem zawarcie przez gminę umowy o wybudowanie drogi dojazdowej (publicznej) do działek, które chce sprzedać, pozostaje w sferze działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Brak prawa do odliczenia VAT od budowanej przez gminę drogi ostatecznie potwierdził NSA. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 577/17