Właśnie o nie upomniał się Związek Gmin Wiejskich RP (jedna z najważniejszych korporacji samorządowych w Polsce). Zdaniem Mariusza Poznańskiego, Przewodniczącego ZGW RP grunty wraz zabudowaniami mogłyby dobrze służyć samorządom i być wykorzystywane na cele publiczne. Według ZGW RP powyższe grunty oraz zabudowania mogą być znakomicie wykorzystane np. na miejsca wypoczynku, spacerów, ośrodki zdrowia, kultury czy sportu, gdzie mogłyby powstać boiska.

Dlatego samorządowcy zabiegali o ich darmowe pozyskanie m.in. na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Naciski okazały się na tyle skuteczne, że samorządowcy będą mogli wkrótce otrzymać od LP ich nieruchomości – grunty nieleśne - za darmo. Tak bowiem zakłada nowelizacja ustawy o lasach.

- Rozważane jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie starostom przez Lasy Państwowe nieruchomości oraz gruntów nieleśnych, nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, przede wszystkim na cele publiczne określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, np. pod drogi publiczne, szkolnictwo (boiska), ochronę zdrowia itp. Dotychczas w ustawie o lasach brak jest takiej procedury. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta jest właściwym do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, jest to organ reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Starosta gospodarując zasobem nieruchomości Skarbu Państwa ma możliwość dysponowania tymi nieruchomościami m.in. mogą być one przedmiotem darowizny dla jednostki samorządu terytorialnego – poinformowała Aleksandra Majchrzak, Zespół ds. Komunikacji i Promocji Ministerstwa Środowiska.

Podobną deklarację na ręce samorządowców złożył także Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody, który w oficjalnym piśmie stwierdza m.in.: „...intencją projektu jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie starostom przez Lasy Państwowe nieruchomości oraz gruntów nieleśnych, nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, przede wszystkim na cele publiczne (...) np. pod drogi publiczne, szkolnictwo (boiska), ochronę zdrowia itp. Dotychczas brak jest procedury umożliwiającej takie przekazywanie. (...) Wyłączenie parków podworskich z produkcji leśnej jest także możliwe, po zmianie przeznaczenia tych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nieleśne (np. rekreacyjne)...".