ESG realnie kształtuje strategie biznesowe

Podczas tegorocznego ESG wiele miejsca poświęcano kwestiom ochrony środowiska i klimatu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Mówiono także o roli i wyzwaniach dla firm w tych obszarach. Tematyka ta była m.in. osią debaty „ESG – nowe ramy strategii biznesowych”.

Publikacja: 27.04.2022 23:00

Uczestnicy debaty poświęconej wyzwaniom związanym z ESG w firmach

Uczestnicy debaty poświęconej wyzwaniom związanym z ESG w firmach

Foto: Irek Dorożański

Partnerem relacji jest LPP

W trakcie panelu eksperci rozmawiali m.in. o takich zagadnieniach jak środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (a zatem składowe tworzące obszar ESG, ang. Environmental, Social and Corporate Governance) jako kryteriach określających na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy biznesowi, łańcuchy dostaw oraz koszty. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kancelarii CMS, podkreśliła, że zmiana sytuacji geopolitycznej i agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, „że ESG jest jak najbardziej na miejscu”. – Czekają nas ciężkie czasy, ale to nie oznacza, że ESG należy zostawić gdzieś na boku, wręcz przeciwnie – powiedziała ekspertka. – ESG daje właśnie odporność w obliczu zmian, odporność na kryzysy. To jest jedna z przyczyn, dla których o tym teraz rozmawiamy i dla których pojawiają się przepisy w tym zakresie. Gdyby firmy rzeczywiście były odporne w zakresie S, czyli chociażby siły roboczej, i traktowały te kwestie poważnie, miałyby zdecydowanie większe szanse, żeby z takimi kryzysami lepiej sobie poradzić. Zatem zasady ESG jak najbardziej są nadal aktualne – podkreśliła.

Z taką oceną zgodziła się Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. ESG w LPP – właściciel marek odzieżowych Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Jak mówiła, inwazja Rosji na Ukrainę spotęgowała konieczność patrzenia w stronę ESG jeszcze mocniej.

– Pracując w dziale ESG, postrzegam tę strategię jako parasol rozłożony nad LPP. Wdrożenie przez firmę zasad związanych z dbałością o środowisko, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i z ładem korporacyjnym powoduje, że jest ona bardziej stabilna. Dzięki temu z jednej strony płacimy podatki, a z drugiej – przynosimy zyski. W takich właśnie sytuacjach jak obecna możemy przeznaczać je na pomoc potrzebującym, co jest szalenie ważne także dla nas – podkreśliła Dorota Jankowska-Tomków.

Odnosząc się do poruszonej w debacie kwestii odpowiedzialności biznesu w łańcuchu dostaw, mówiła także o działaniach wdrożonych przez LPP w obszarach zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. – Mamy już na koncie dwie tego typu strategie. Pierwsza dotyczyła głównie kwestii społecznych, a kolejna – środowiskowych. Tę drugą ogłosiliśmy w 2019 r., a obejmuje ona lata 2020–2025. Mamy w niej bardzo wiele punktów, które odnoszą się także do łańcucha dostaw. W naszej działalności bardzo mocno skupiamy się i bazujemy na współpracy i partnerstwie w tym obszarze – wyjaśniła dyrektor ds. ESG w LPP i podała jednocześnie przykłady takich działań. – Jako jedyna polska firma dołączyliśmy do organizacji ACCORD, The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, która od 2013 r. działa w imieniu branży odzieżowej na rzecz poprawy warunków pracy w Bangladeszu. Jesteśmy bardzo aktywnym jej członkiem, co jest doceniane w organizacji. Warto podkreślić, że warunki pracy w Bangladeszu od 2013 r. diametralnie się zmieniły. To nas bardzo cieszy, bo mamy przekonanie, że są one dzisiaj dobre. Ludzie w zakładach pracy czują się bezpiecznie. Nie oznacza to, że nie mamy już nic do zrobienia, bo pracy nadal jest bardzo dużo. Ale wiemy, czego potrzebujemy. Zdając sobie sprawę z odmiennych warunków i standardów pracy w Azji od tych, które znamy w Europie, oferujemy też szkolenia dla naszych dostawców i staramy się zwiększać ich świadomość oraz przekonanie o potrzebie wdrażania zmian.

Nawiązując do skutków pandemii dla biznesu, Jan Rączka, starszy doradca w PwC Polska, zauważył, że przyroda ma dużo większą siłę oddziaływania niż jakakolwiek technologia czy sposób zorganizowania biznesu, pracy, społeczeństwa. – Najsilniejsza lekcja z okresu pandemii to przerwanie łańcuchów dostaw. Teraz taką silną dydaktykę daje migracja z Ukrainy – mówił ekspert.

Jednoczenie pozostają aktualne wyzwania związane z ochroną klimatu i zrównoważonym prowadzeniem biznesu. – Kiedy w rejonach o dużej gęstości zaludnienia, na przykład w okolicach Bangladeszu, klimat rzeczywiście zmieni się do tego stopnia, że uniemożliwi bytowanie ludności, to ruchy migracyjne, które nastąpią, będą obejmowały setki milionów ludzi. To są zagrożenia, które przekraczają nasze doświadczenia. I bardzo mocno mobilizują nas, żeby zastanowić się, jak możemy działać, by z jednej strony uniknąć tych postępujących zmian, bo na to jest pewna szansa, choć niektórych z nich już nie unikniemy, a z drugiej strony, żeby się do nich dostosowywać – analizował możliwe zagrożenia Jan Rączka.

Eksperci zgodzili się co do tego, że rośnie znaczenie ESG w strategiach biznesowych , a nowe regulacje, jak wspominana przez Dorotę Jankowską-Tomków z LPP nowa strategia unijna dotycząca zrównoważonych i cyrkularnych tekstyliów, tak jak i nowe inicjatywy przedsiębiorstw mają szansę ukierunkować biznes jeszcze mocniej w stronę ESG.

Partnerem relacji jest LPP

Partnerem relacji jest LPP

W trakcie panelu eksperci rozmawiali m.in. o takich zagadnieniach jak środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (a zatem składowe tworzące obszar ESG, ang. Environmental, Social and Corporate Governance) jako kryteriach określających na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy biznesowi, łańcuchy dostaw oraz koszty. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

Pozostało 91% artykułu
Materiał partnera
Zdrowie to najlepsza inwestycja
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Energetyka jądrowa w centrum uwagi
Europejski Kongres Gospodarczy
Wartości, które należy promować w biznesie
Europejski Kongres Gospodarczy
Czy proste podatki są możliwe
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Byliśmy prekursorem budownictwa zrównoważonego w Polsce
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży