W ostatnim roku nadzór nałożył na towarzystwa 23 kary. Najwyższa wyniosła 30 tys. zł, choć mogła przekroczyć nawet 9 mln zł. – Nadal, jak wynika z sygnałów docierających do Komisji Nadzoru Finansowego, pojawiają się przypadki nieprawidłowości w terminowości wypłaty odszkodowań – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Jeżeli przypadki opóźnień będą się powtarzać, Komisja zapowiada stosowanie kar „znacząco wyższych od dotychczas nakładanych”.

Dotychczas najwyższą karę (30 tys. zł) otrzymała w marcu Warta za niewypłacenie w ustawowym terminie 54 odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to już druga kara tej spółki. Poprzednia, w identycznej wysokości, nałożona została trzy miesiące wcześniej za niewypłacenie w terminie 67 odszkodowań z OC.

– Przyjmujemy karę i nie komentujemy jej nałożenia – mówi Monika Nowakowska, rzeczniczka grupy Warta. – Podejmujemy wiele działań na rzecz poprawy likwidacji szkód w Warcie – zaznacza. Druga na liście jest HDI Asekuracja, która w marcu otrzymała 20 tys. zł kary za niewypłacenie w terminie 19 odszkodowań. Jest to już trzecia sankcja tej firmy (łącznie zapłaciła 40 tys. zł) za opóźnienia w wypłatach z polis komunikacyjnych. Kolejna firma to Ergo Hestia. Sopocki ubezpieczyciel zapłacił już dwie kary o wartości 30 tys. zł. W ostatnim roku KNF nałożyła podobne sankcje na wszystkich największych ubezpieczycieli oferujących polisy OC: PZU, Allianz, Generali, PTU, MTU, Link4, InterRisk.

[wyimek]290 tys. zł kar zapłaciły w ciągu roku towarzystwa za opóźnianie wypłat[/wyimek]

– Do najczęściej sygnalizowanych przez klientów firm ubezpieczeniowych problemów należy opieszałość w likwidacji szkody – tłumaczy Dajnowicz. Wyjaśnia, że w tej grupie skarg dominują ubezpieczenia komunikacyjne, zwłaszcza OC.

Poważnym problemem jest też wysokość przyznawanych przez ubezpieczycieli świadczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Z komunikacyjnego OC ubezpieczyciele mają obowiązek wypłaty ofiarom wypadków drogowych odszkodowania w ciągu 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie. Maksymalny termin to 90 dni. Wyjątkiem są sprawy, gdzie ustalenie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania zależne jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W takiej sytuacji towarzystwo ma obowiązek wypłaty bezspornej części odszkodowania.

Maksymalna kara, jaką KNF ma prawo nałożyć na firmę ubezpieczeniową, wynosi 0,5 proc. składki (brutto) zebranej przez nią w poprzednim roku.

Autopromocja
Panel dyskusyjny "Rozwój sektora PRS"

Dla wielu klientów zakup mieszkania stanie się nieosiągalny

OGLĄDAJ RELACJĘ