Za większość tej zwyżki odpowiedzialne były jednak wzrosty wartości jednostek w ślad za rynkowymi indeksami. Zakupy i umorzenia jednostek dały w marcu saldo napływu świeżych pieniędzy rzędu 700 mln zł. „Zwykli" klienci w niewielkim stopniu wzięli udział w tych wpłatach.

Większość kapitału popłynęła do dwóch funduszy. Jeden z nich to Allianz Platinium FIZ, typu absolute return, w którym próg wejścia określony jest na poziomie ok. 200 tys. zł. Drugi to fundusz pieniężny przeznaczony głównie dla klientów instytucjonalnych.

Do rekordowego poziomu aktywów branży wciąż brakuje ponad 25 mld zł.