Jednym z czynników napędzających przychody firm teleinformatycznych i gospodarkę są inwestycje polskich przedsiębiorstw w cyfrowe rozwiązania. Europejski Bank Inwestycyjny zbadał, ile firm i jakiego typu decydowało się na takie inwestycje w trakcie kryzysu wywołanego pojawieniem się koronawirusa Covid-19. „Rzeczpospolita” publikuje dane dotyczące polskiego rynku jako pierwsza.

Cyfrowa przepaść

– Większość firm w Unii Europejskiej mówi nam, że wykorzystała pandemię jako okazję do przekształcenia i rozpoczęcia procesu cyfryzacji. Jednak w tym okresie różnica w poziomie cyfryzacji między firmami zwiększyła się, przy czym mniej reaktywne firmy zostały narażone na ryzyko pozostania w tyle. Brak umiejętności pozostaje główną przeszkodą w inwestycjach firm. W odpowiedzi potrzebujemy wieloaspektowych działań wspierających cyfryzację: pomocy technicznej, umiejętności i dostępu do finansowania – ocenia Debora Revoltella, główna ekonomistka EBI.

Raport EBI (pt. „Cyfryzacja w Europie 2021–2022: Wyniki z ankiety inwestycyjnej EBI”) wskazuje, że Covid-19 bywał w ogóle impulsem do poniesienia pierwszych nakładów na zaawansowane technologie. Takie decyzje podjęło 23 proc. firm objętych ankietą w naszym kraju. Jednak spora część przedsiębiorstw nadal się na to nie zdecydowała i ich odsetek jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej. Brak zaawansowanych technologii zadeklarowało 36 proc. firm w Polsce, podczas gdy średnia dla UE to 26 proc.

Gdy przyjrzeć się poszczególnym typom firm, to najmniej ucyfrowione są – czego można się było domyślać – firmy najmniejsze: mikroprzedsiębiorstwa. Tu brak zaawansowanych technologii zadeklarowało 53 proc. badanych. Tylko 13 proc. mikrofirm w czasie pandemii zdecydowało się zwiększyć swoje cyfrowe kompetencje.

Dość zbliżone są wyniki firm małych i średnich. Brak zaawansowanych technologii zadeklarowało 49 i 45 proc. z nich. Z kolei te przedsiębiorstwa, które cyfrowych rozwiązań już używały i dodatkowo je dofinansowały, stanowiły odpowiednio: 18 i 16 proc. małych i średnich firm.

Tym samym badanie EBI po raz kolejny pokazuje, że pod względem cyfryzacji jest przepaść między firmami określanymi jako MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) a organizacjami dużymi. Tu brak zaawansowanych technologii deklaruje 27 proc. badanych. Z kolei na inwestycje w zaawansowane technologie w pandemii zdecydowało się 30 proc. ankietowanych w tej kategorii.

Jak zresztą zauważają autorzy raportu, pandemia, stymulując cyfryzację we wszystkich dziedzinach, w pewnym stopniu pogłębiła dystans w zaawansowaniu cyfrowym wśród firm. Firmy, które nie inwestowały w pandemii w cyfrowe narzędzia, mogą – zdaniem analityków EBI – potrzebować znaczących rozwiązań systemowych, aby utrzymać konkurencyjność i uniknąć pozostawania w tyle w okresie ożywienia gospodarczego.

Na końcu indeksu

W sumie na mapie cyfryzacji gospodarek państw członkowskich Polska zajmuje przedostatnie miejsce, zaliczając się do państw o „niezaawansowanej cyfryzacji”. W indeksie cyfryzacji w przedsiębiorstwach (EIBIS) wyprzedzamy tylko Bułgarię.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W tej samej kategorii krajów, do których zalicza się Polska, znalazły się nie tylko dawne kraje bloku wschodniego, ale i Francja.

Do państw najwyżej plasujących się w indeksie EIBIS (kategoria „zaawansowana cyfryzacja”) należą Finlandia, Malta, Austria, Holandia i Szwecja. W kategorii państw silnych cyfrowo znajdziemy m.in. Czechy, Niemcy, ale też Cypr. W grupie państw o cyfryzacji umiarkowanej są m.in. Włochy i Wielka Brytania.

– Naszym celem powinno być dążenie do jak najszybszego wyrównania poziomu cyfryzacji między państwami członkowskimi, by przyspieszyć rozwój gospodarczy i zwiększyć konkurencyjność gospodarki europejskiej – przekonuje prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Aby niwelować różnice w rozwoju dużych i małych firm, EBI rekomenduje ukierunkowane wsparcie finansowe dla MSP, doradztwo finansowe i regulacyjne oraz nacisk na szkolenia pracowników. Zdaniem EBI, problemem jest także różnica w rozwoju cyfrowym UE i uciekających jej Stanów Zjednoczonych.

Czytaj więcej

Brakuje informatyków w Polsce. Przybywa ich za wolno