Notowania Agory rozpoczęły piątkową sesję od lekkiego wzrostu. Po godz. 9 za akcję trzeba zapłacić 8,78 zł (+0,2 proc.). Na rynek trafiło sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

- Wyniki Agory oceniamy pozytywnie, choć nadal wysoka jest strata operacyjna. Spółka wygenerowała jednak dodatni wynik EBITDA (także bez MSSF16) mimo bardzo trudnej sytuacji w kinach. Na plus widzimy podniesienie prognoz dotyczących rynku reklamy, w tym reklamy zewnętrznej oraz to, że udało się utrzymać zadłużenie netto na poziomie zbliżonym do tego z końca roku 2020, mimo sporej straty w pierwszym półroczu – komentuje Dominik Niszcz, analityk Trigon DM. Podkreśla, że szybsza odbudowa przychodów w drugim półroczu jest oczekiwana, ale istotny będzie segment kin, którego przychody zależą m.in. od restrykcji związanych z pandemią oraz od tego, czy klienci przyzwyczajeni do stremingu i usług VoD wrócą szybko do kin.

W I półroczu skonsolidowane przychody Agory spadły do 347,8 mln zł z 419,2 mln zł (to przede wszystkim rezultat zamknięcia kin Helios trwającego do 20 maja 2021 r. z uwagi na restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z walką z pandemią).

Strata operacyjna wyniosła 77,1 mln zł wobec 72,9 mln zł straty rok wcześniej, a na poziomie netto strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 65,5 mln zł wobec 81,3 mln zł straty w analogicznym okresie zeszłego roku.

W pierwszym półroczu 2021 r. EBITDA grupy wyniosła 6,6 mln zł. Agora podkreśla, że w II kwartale 2021 r. grupa odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 14,7 mln zł, co oznacza istotną poprawę w porównaniu do II kwartału 2020 r. Jednocześnie jednak grupa odnotowała stratę na poziomie EBIT (i netto) zarówno w II kwartale, jak i w I półroczu.

„ Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody wzrosną w stosunku do 2020 r., a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, będą kino, gastronomia, reklama zewnętrzna i radio"- czytamy w sprawozdaniu zarządu dołączonym do raportu.