W Polsce franczyza to coraz popularniejszy model biznesowy. W 2020 r. było dostępnych ponad 1,3 tys. różnych sieci w ramach, których niezależni właściciele sklepów mogą działać pod jedną marką, wspólnie organizując zakupy czy akcje marketingowe. Zdaniem resortu sprawiedliwości swoboda umów zawieranych w tym modelu bywa nadużywana, stąd pomysł na ustawę określającą zasady zawierania umowy franczyzy, obowiązki informacyjne organizatora sieci franczyzowej - przed zawarciem umowy. Miałaby zawierać także prawa i obowiązki stron w umowie franczyzy. Wprowadzono zasady ochrony zbiorowych interesów franczyzobiorców.

Ostra regulacja branży się nie podoba, ponieważ funkcjonuje wiele modeli franczyzowych od bardzo elastycznych, po sztywne. W pewien sposób akcją uprzedzającą jest opracowanie sektorowego kodeksu dobrych praktyk przez franczyzobiorców, franczyzodawców oraz organizacje branżowe. Podają, że jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron relacji franczyzowej.

Pod Kodeksem podpisali się dotąd franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikro przedsiębiorców i Franczyzobiorców,

a także sieci franczyzowe: Delikatesy Centrum, Lewiatan czy Żabka Polska. Współinicjatorami projektu są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, a patronują mu także Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Kodeks Dobrych Praktyk pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów.

Celem Kodeksu jest określenie dobrych praktyk, zasad i standardów, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy we współpracy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej zawarciem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu. - Jako przedstawiciel franczyzobiorców aktywnie uczestniczyłem w pracach nad Kodeksem od początku, przewodnicząc zespołowi roboczemu – powiedział Paweł Tracz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikro przedsiębiorców i Franczyzobiorców.

Jednym z celów Kodeksu jest zapewnienie obu stronom relacji franczyzowej odpowiedniej wiedzy na temat zasad współpracy, którą powinny zdobyć i zweryfikować przed jej rozpoczęciem.