Z emisji nowych akcji należący do Leszka Czarneckiego Open Finance spodziewa się pozyskać od 60 do 85 mln zł. Pieniądze mają zostać wydane jeszcze w 2011 r. na akwizycje. W transzy dla drobnych inwestorów znajdzie się 3,71 mln papierów (15 proc. oferowanych) o maksymalnej wartości 72,4 mln zł. Instytucjonalni będą więc mogli kupić maksymalnie 20,04 mln papierów.

Pozyskane pieniądze pójdą głównie na kupno 49 proc. akcji Link4 Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Cena papierów została ustalona na poziomie około 10 mln zł. Ostateczna cena uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji. Według zarządu Open Finance zamknięcie transakcji nastąpi w II lub III kwartale.

Po przejęciu Link4 Life pośrednik chce zbudować Open Life, towarzystwo oferujące własne innowacyjne produkty regularnego oszczędzania, ale i tradycyjne ubezpieczenia na życie. W tym celu planuje dokapitalizowanie jej w ciągu najbliższych dwóch lat kwotą 10 mln zł. Kolejne 10 – 15 mln zł ma pójść na kampanię promocyjną Open Life i rozbudowę systemu informatycznego.

Pieniądze pozyskane od inwestorów mają być także przeznaczone na ewentualny zakup domu maklerskiego, TFI lub ubezpieczyciela majątkowego. Open Finance przyznaje jednak, że na dzień publikacji prospektu nie przeprowadził analizy rynku w kontekście potencjalnych podmiotów do przejęcia ani rozmów na ten temat.

Wśród rodzajów ryzyka, na jakie narażona jest spółka, wymienione jest ryzyko uzależnienia od grupy głównego akcjonariusza. W prospekcie, po raz pierwszy w swojej historii, spółka podała, jaka część jej przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów grupy Getin. Jest to 66 proc.

Firma przyznaje, że gdyby z jakiejkolwiek przyczyny współpraca z którymś z tych podmiotów stała się niemożliwa na dotychczasowych warunkach, mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju i osiągane przez nią wyniki.

Na sprzedaży akcji Open Finance pokaźny zysk – ok. 360 mln zł – może odnotować jedyny akcjonariusz spółki Getin Noble Bank. Wartość księgowa lidera branży pośrednictwa finansowego wynosiła na koniec 2010 r. 88,17 mln zł. Getin Noble Bank, który ma w tej chwili 50 mln akcji, w ramach oferty publicznej chce się pozbyć 20,5 mln walorów. Jeśli cena papierów zostanie ustalona w górnych granicach przedziału (spółka podała, że to maksymalnie 19,5 zł), a sprzedaż się w pełni powiedzie, to za pakiet o wartości księgowej 36,15 mln zł bank Leszka Czarneckiego zgarnie 399,75 mln zł.

Spółka zakomunikowała, że większościowy akcjonariusz nie będzie chciał wypłaty dywidendy z zysku za 2010 r. W kolejnych latach na ten cel ma iść co najmniej połowa zarobku. Nowi inwestorzy po ofercie będą mogli mieć maksymalnie 45,62 proc. kapitału i tyle samo procent głosów na WZA.