Notowania na warszawskim parkiecie rozpoczęły się zwyżką WIG20 do poziomu 2826 punktów, co oznaczało poprawę rekordu hossy tylko o 6 punktów licząc w cenach dziennych maksimów. Tym samym został pobity szczyt z 7 marca bieżącego roku.

Jednak zapał inwestorów do kontynuacji wzrostu szybko ostygł, co przełożyło się na konsolidację trwającą aż do godziny 16:00. Dopiero wtedy popyt zdecydował się po raz kolejny podejść pod maksimum sesji.

Przez godzinę trwała powolna wspinaczka, która doprowadziła największą dwudziestkę do pułapu 2833 punktów. Końcówka handlu przyniosła korektę wcześniejszych wzrostów, ale fixing podciągnął flagową dwudziestkę do poziomu 2828 punktów.

Poniedziałkowa sesja na giełdach europejskich przeszła bez echa, tak jakby miało miejsce jakieś święto. Świadczy to o braku aktywności inwestorów na europejskim rynku akcji.

Dane makroekonomiczne z USA okazały się zbliżone do wcześniejszych prognoz, ale można zaobserwować pozytywne trendy. Wydatki Amerykanów w lutym wzrosły o 0,7 proc. przy prognozie +0,5 proc. i ostatnim odczycie +0,2 proc.

Wydatki okazały się więc wyraźnie lepsze od wyniku styczniowego, ale mimo to nie wpłynęły na notowania rynku terminowego na Wall Street. Uczestnicy rynku stali się zupełnie nieczuli na informacje płynące z gospodarki, czekając na wykształcenie się wyraźnego trendu na rynku akcji.

Z kolei dochody Amerykanów w lutym wzrosły o 0,3 proc. przy prognozie +0,4 proc. i ostatnim odczycie +1,0 proc. W tym przypadku mamy do czynienia z małym rozczarowaniem, które również zostało przez inwestorów zignorowane.

Równolegle poznaliśmy zmianę deflatora wydatków konsumpcyjnych PCE za luty, który wzrósł o 1,6 proc. r/r przy prognozie +1,6 proc. i ostatnim odczycie +1,2 proc.

Natomiast bazowy indeks wydatków konsumpcyjnych PCE w USA za luty wzrósł o 0,2 proc. m/m przy prognozie +0,2 proc. i ostatnim odczycie +0,1 proc. Licząc rok do roku indeks ten wzrósł o 0,9 proc. przy prognozie +0,9 proc. i ostatnim odczycie +0,8 proc. Lutowe odczyty potwierdzają tendencję rosnącą indeksu PCE.

Poznaliśmy też decyzję Ra­dy Po­li­ty­ki Mon­etar­nej Na­ro­do­we­go Ban­ku Wę­gier, która utrzymała główną stopę procentową na dotychczasowym poziomie 6 proc. Węgry wciąż zestawiane są przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w jednym koszyku z Polską, dlatego warto śledzić decyzje „bratanków".

Po godzinie 16:00 inwestorzy poznali lutowy odczyt indeksu spodziewanych umów sprzedaży domów w USA, który m/m okazał się lepszy od prognoz. Indeks wzrósł o 2,1 proc. m/m przy prognozie 0,0 procent i ostatnim odczycie -2,8 proc. Licząc rok do roku indeks ten spadł o 9,3 proc. przy ostatnim odczycie na poziomie -4,4 proc.

Otwarcie giełdy amerykańskiej wypadło na symbolicznym plusie. Po godzinie 17:00 czasu polskiego główne indeksy cenowe zyskiwały 0,2 procent. Taki stan utrzymywał się także w trzeciej godzinie handlu w USA.

Złotówka umocniła się w relacji do euro do poziomu 3,99, na co miała wpływ wypowiedź członka Rady Polityki Pieniężnej prof. A. Glapińskiego, który stwierdził, że zmiana stóp na kwietniowym posiedzeniu jest bardzo prawdopodobna.