Obradujące dziś walne zgromadzenie akcjonariuszy telekomunikacyjnej spółki ATM uchwaliło jednomyślnie wypłatę dywidendy w wysokości 20 gr na akcję. To więcej niż w ub.r. (12 gr na akcję), ale ciągle mniej niż postulował w ub.r. jeden z funduszy.

Firma wypłaci właścicielom w sumie 7,27 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2014 r., który wyniósł 8,07 mln zł.

Zgodnie z propozycją zarządu, dywidenda będzie płatna w dwóch ratach: 5 gr - 30 lipca i 15 gr 15 grudnia br. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 15 lipca br.

Walne zgodziło się także na poszerzenie rady nadzorczej do 6 osób i powołało w jej skład kandydatkę Aviva OFE Aviva BZ WBK - Kingę Stanisławską.

W ubiegłym roku, gdy powoływano radę nowej kadencji, swojego przedstawiciela do tego organu władz spółki wprowadził Altus TFI.

Jak podawał "Parkiet", Weszli wtedy do rady: Grzegorz Domagała (kandydat b. już prezesa Macieja Krzyżanowskiego, zebrał 18 mln głosów na 24 mln obecnych), Sławomir Kamiński (kandydat Piotra Putecznego, wcześniej przewodniczący rady nadzorczej), Jacek Osowski (kandydat Altus TFI, zebrał 23 mln głosów), Mirosław Panek (kandydat ING PTE, 23 mln głosów) oraz Tomasz Tuchołka (kandydat głównego akcjonariusza ATP FIZ AN, czyli funduszu Tadeusza Czichona – 18 mln głosów).