Czwartoklasista z laptopem

Laptopy czwartoklasistów będą stanowiły własność rodziców. Nie będzie ich można sprzedać przez pięć lat.

Publikacja: 01.09.2023 03:00

Czwartoklasista z laptopem

Foto: adobe stock

Każdy czwartoklasista ma w tym roku szkolnym dostać laptopa. 290 tys. z około 400 tys. uczniów skorzysta z nowych urządzeń już we wrześniu, inni, jak zapewnia resort cyfryzacji, na komputery nie będą czekać dużo dłużej. Dostaną je w październiku.

– Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych, ale też uczniowie, którzy mają indywidualne nauczanie, tzn. z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać regularnie do szkoły, jak również osoby wybitnie uzdolnione, które mają indywidualny tok nauczania – mówi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024

Konieczna umowa

Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli komputer przenośny będzie formalnie stanowił własność rodziców. Przekazanie laptopa nastąpi po podpisaniu umowy. To, że dziecko otrzyma komputer, nie oznacza, że urządzeniem można będzie dowolnie dysponować. Nie wolno go sprzedać ani oddać przez pięć lat, co rodzice poświadczą, podpisując umowę. W umowie trzeba też będzie zgodzić się na okazanie komputera na wezwanie. Konieczne będzie również podpisanie oświadczenia, że dziecko nie dostało laptopa w innej szkole lub klasie. Z laptopa nie wolno usuwać znaków graficznych, naklejek i innych symboli identyfikujących urządzenie.

Sprzęt na gwarancji

Do przyjęcia laptopa nikt nie będzie zmuszał. Rodzic będzie mógł odmówić i wtedy sprzęt będzie własnością szkoły użyczoną uczniowi. Dziecko będzie jednak musiało go zwrócić, jeśli zmieni placówkę. W przypadku podpisania umowy o własności uczeń zmieniający lub kończący szkołę zabiera laptop ze sobą.

Łącznie dla szkół przekazanych zostanie prawie 400 tys. komputerów, które będą kosztować ponad 1 mld zł. Nie będą to te same modele i marki. Do przetargów zgłosiło się kilkanaście firm, które zaproponowały w sumie sześć modeli komputerów. Sprzęt został objęty 36-miesięczną gwarancją, która zakłada obowiązek reakcji dostawcy w ciągu jednego dnia od zgłoszenia awarii. Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia, a jeśli będzie to niemożliwe, uczeń otrzyma sprzęt zastępczy. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Rodzice nie będą więc musieli zawozić sprzętu do serwisu – przyjedzie kurier i odbierze paczkę, dostarczając ją bezpośrednio do odbiorcy.

W październiku ruszy także program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Bonu nie można wymienić na gotówkę.

Płatność będzie się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nauczyciel będzie mógł kupić laptop tylko u zarejestrowanego w systemie przedsiębiorcy. Ich listę znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej ministra cyfryzacji. Podobny mechanizm sprawdził się już w przypadku Polskiego Bonu Turystycznego.

Bon dla oświaty

Bon będzie przysługiwał nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Na sprzęt nie mogą więc liczyć nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach.

Podstawa prawna: ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (DzU z 18 lipca 2023 r., poz. 1369)

Obowiązki formalne

Umowę za ucznia podpisze rodzic

Przyjmujący laptop będzie musiał oświadczyć, że jest rodzicem albo opiekunem prawnym ucznia klasy objętej wsparciem i zobowiązuje się, w okresie pięciu lat, od dnia zawarcia umowy do:

1) niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności niedokonywania zbycia laptopa, oddania go w użyczenie, wynajęcia lub przekazania do użytku osobom trzecim;

2) nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji), jakimi są oznaczone laptopy przekazane uczniom w użytkowanie

3) okazania w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem, sprzętu będącego przedmiotem umowy, objętego zakresem umowy

4) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet związanych z używanym laptopem

Każdy czwartoklasista ma w tym roku szkolnym dostać laptopa. 290 tys. z około 400 tys. uczniów skorzysta z nowych urządzeń już we wrześniu, inni, jak zapewnia resort cyfryzacji, na komputery nie będą czekać dużo dłużej. Dostaną je w październiku.

– Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych, ale też uczniowie, którzy mają indywidualne nauczanie, tzn. z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać regularnie do szkoły, jak również osoby wybitnie uzdolnione, które mają indywidualny tok nauczania – mówi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy