O pojawieniu się w poniedziałek okrętów z Chin i Rosji na wodach cieśniny poinformował dzień później japoński resort obrony.

To pierwszy przypadek, gdy Japonia, która bacznie obserwowała odbywające się w jej pobliżu ćwiczenia marynarek wojennych Chin i Rosji, potwierdziła przepłynięcie przez operujące wspólnie okręty z Rosji i Chin przez Cieśninę Tsugaru. Cieśnina łączy Morze Japońskie z Pacyfikiem.

Resort obrony Japonii podkreśla, że okręty z Chin i Rosji nie naruszyły międzynarodowych wód Japonii

Wody Cieśniny Tsugaru mają status wód międzynarodowych, co oznacza, że statki z całego świata, w tym okręty mają prawo do swobodnej żeglugi przez jej wody. Resort obrony Japonii podkreśla, że okręty z Chin i Rosji nie naruszyły międzynarodowych wód Japonii.

Okręty Rosji i Chin uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach na Morzu Japońskim trwających od 14 do 17 października. W ćwiczeniach brały udział okręty i jednostki wsparcia z rosyjskiej Floty Pacyfiku.

W ostatnim czasie Rosja i Chiny zacieśniają współpracę wojskową i dyplomatyczną, co zbiega się w czasie z pogorszeniem się relacji obu tych państw z Zachodem.

Czytaj więcej

W obowiązującej na razie doktrynie NATO w ogóle nie ma mowy o Chinach
NATO: przyszła kolej na Chiny