Dlatego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, którego celem jest stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb. Przewiduje on rozwój powszechnych kompetencji cyfrowych wśród obywateli, począwszy od etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wieku senioralnego.

Jak wynika z raportu „Włączająca edukacja cyfrowa” przygotowanego przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, rosnąca popularność rozwiązań cyfrowych w codziennym życiu rodzi potrzebę zmian systemowych opartych na transformacji cyfrowej. Według agencji podstawową wizją systemów edukacji włączającej jest zapewnienie każdemu uczniowi możliwości wysokiej jakości kształcenia w jego lokalnej społeczności wraz ze znajomymi i rówieśnikami. Wymaga to również zmiany systemowej na wszystkich poziomach systemu edukacji.

Eksperci agencji zauważają, że nauczycielom wciąż brakuje kompetencji informatycznych. „Umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi, mediami edukacyjnymi i wspomagającymi technologiami jest istotna, jednak równie ważna jest umiejętność doboru cyfrowych treści edukacyjnych i projektowania włączających środowisk edukacyjnych uwzględniających preferencje, kompetencje lub umiejętności poszczególnych uczniów” – czytamy w raporcie.

Tymczasem zeszłoroczne wyniki testu kompetencji cyfrowej IT Fitness, odbywającego się w czterech krajach, pokazują, że w szkołach podstawowych średni wynik wyniósł 45,32 proc. Polskie szkoły podstawowe na tle innych państw osiągnęły wynik 46 proc. właściwych odpowiedzi, przy czym najlepiej było na Słowacji – 54 proc., w Czechach – 52 proc., a najgorzej na Węgrzech – 43 proc.