W Polsce funkcjonuje ok. 14,5 tys. szkół podstawowych i średnich. Zdecydowana większość z nich, bo aż 84,4 proc., prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego.

Te dane wskazują, jak ważną rolę w procesie edukacji w Polsce pełnią samorządy. Na swoim terenie zarządzają oświatą, rozdysponowują środki otrzymane z budżetu centralnego oraz decydują o obsadzaniu stanowisk dyrektorskich.

Od samorządu oczekuje się, że – poprzez zapewnienie odpowiednich nakładów finansowych – stworzy dobre warunki do funkcjonowania nowoczesnej szkoły. Mimo że do samorządów w formie subwencji oświatowej trafia w sumie 49 mld zł 836 mln zł, to jednak od lat słyszy się o niedofinansowanej oświacie.

Co gorsza, luka między wydatkami a subwencją wzrasta. Zdecydowana większość gmin i powiatów dokłada do subwencji oświatowej znaczne środki, co świadczy o tym, iż naliczona odgórnie kwota jest zbyt niska.

Jak gminy i powiaty wywiązują się z roli podmiotu współodpowiedzialnego za edukację młodzieży? Co stoi za sukcesami, a jakie są przyczyny niepowodzeń?

O wyzwaniach związanych z realizacją zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządowego dyskutować będą uczestnicy panelu „Samorząd a oświata i edukacja. Możliwości a oczekiwania".

W dyskusji udział wezmą m.in. Marzena Świeczak, burmistrz Garwolina, Mirosław Drzażdżewski, starosta giżycki, Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzegu, Szymon Buda, członek zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, oraz senator Małgorzata Kopiczko.

Organizatorem IV Europejskiego Kongresu Samorządowego jest Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego. Głównym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

VI Europejski Kongres Samorządów odbędzie się 6–7 grudnia 2021 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

materiały prasowe