Zdaniem dr. hab. Piotra Wachowiaka ze Szkoły Głównej Handlowej ważną kwestią jest wspieranie się pracowników w wykonywaniu zadań i służenie pomocą.

– Współpraca powinna również obejmować budowanie partnerskich relacji z otoczeniem. Szczególnie istotne są tego typu kontakty z dostawcami i konkurentami. Konkurencja powinna być zastępowana współpracą. W tym obszarze przede wszystkim ważna jest uczciwość rozumiana jako transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami – uważa dr hab. Wachowiak.

Prezes dużej firmy zajmującej się produkcją stolarki okiennej mówi, że tworzenie produktów użytecznych społecznie, traktowanie swoich pracowników, kontrahentów, lepiej niż inne firmy, dbałość o środowisko naturalne to jej kluczowe elementy.

– Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby sobie z tym ambitnym zadaniem poradzić. Wartości, którymi się kierujemy, są dla nas swoistym drogowskazem w codziennej pracy. Wyznaczają naszą misję, tworzą naszą kulturę organizacyjną i styl zarządzania – dodaje.

Priorytetem firmy jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także rozwój zawodowy i osobisty. – Tworzymy przyjazną atmosferę, opartą na skandynawskiej kulturze pracy, której podstawą jest zaufanie. Traktujemy różnorodność jako wartość, która wpływa na rozwój naszego przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zróżnicowanej grupy pracowników i promujemy zatrudnianie większej liczby kobiet. Doceniamy zaangażowanie pracowników i wspieramy ich w trudnych sytuacjach życiowych poprzez fundację pracowniczą – wylicza firma.

Podkreśla, że staramy się działać tak, aby minimalizować wpływ na środowisko, a w jej polityce środowiskowej koncentruje się na proekologicznym projektowaniem produktów, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, jak również dbaniu o wysokie standardy środowiskowe we współpracy z dostawcami.

– Tworzymy wysokiej jakości produkty użyteczne dla społeczeństwa. Poprzez naszą działalność w regionach, wsparcie naszych fundacji wpływamy na rozwój społeczności lokalnych. Dbamy również o wzrost świadomości Polaków w zakresie zrównoważonego budownictwa i wpływu budynków na zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń – dodaje firma.

Jeden z telekomów przyznaje, że rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przepływ informacji powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną w ich branży.

– W celu zrównoważenia tego niekorzystnego wpływu na środowisko podejmujemy inicjatywy związane z oszczędnością energii. Na przykład, zmniejszamy zużycie energii elektrycznej poprzez wymianę urządzeń opartych na starszej technologii na bardziej nowoczesne i energooszczędne, modernizację układów chłodzenia, wprowadzanie funkcjonalności obniżających zużycie itp. – wylicza firma.

Podkreśla, że efektywnie gospodaruje zasobami naturalnymi, monitorując zużycie energii i innych zasobów, a także emisję dwutlenku węgla związaną z jej działalnością, a w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla zaczęła kupować energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

– Struktura produkcji energii w Polsce jest oparta o węgiel, więc jedyną racjonalną drogą do trwałej redukcji naszego śladu klimatycznego (węglowego) jest pozyskiwanie energii z nowych źródeł odnawialnych, uzupełnione o działania optymalizujące wielkość zużycia – tłumaczy telekom. – W celu zrównoważenia tego niekorzystnego wpływu na środowisko podejmujemy inicjatywy związane z oszczędnością energii. Na przykład zmniejszamy zużycie energii elektrycznej poprzez wymianę urządzeń opartych na starszej technologii na bardziej nowoczesne i energooszczędne, modernizację układów chłodzenia, wprowadzanie funkcjonalności obniżających zużycie itp. Efektywnie gospodarujemy zasobami naturalnymi, monitorując zużycie energii i innych zasobów, a także emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością. Poszukując nowych źródeł energii odnawialnej, zawieramy umowy na zakup takiej energii bezpośrednio u producentów, z powstających specjalnie na nasze potrzeby instalacji w Polsce.

Zdaniem dr. hab. Wachowiaka ważne jest dbanie o wysoką kulturę postępowania i przyjazną atmosferę w pracy nastawioną na współpracę.

– Szacunek również oznacza odpowiedzialność wobec środowiska przyrodniczego i przyszłych pokoleń. Przejawia się to w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – uważa ekspert.

Szczególnie w sytuacji kryzysowej bardzo cenioną wartością powinna być prawda rozumiana jako postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowaniem obiektywizmu. Ważna jest też krytyczna ocena działalności, dzięki której przedsiębiorstwo może lepiej dostosować się do uwarunkowań, w których funkcjonuje.

– Istotne staje się realizowanie projektów dla społeczności lokalnej, które mogą pomóc w lepszym odnalezieniu się ludzi w tej trudnej sytuacji. Jestem przekonany, że przedsiębiorstwa, które w obecnych uwarunkowaniach będą społecznie odpowiedzialne, szybciej opanują sytuację kryzysową, a w dalszej perspektywie zyskają większe szanse na rozwój – uważa dr hab. Wachowiak.