Prezydent pozwany za słowa o "Zielonej Granicy": Dla sądu ważne są okoliczności

Sąd nie będzie badał fragmentów wypowiedzi ale jej całość oraz kontekst - wskazuje adwokat Dariusz Pluta odnosząc się do wypowiedzi Andrzeja Dudy "Tylko świnie siedzą w kinie", która dotyczyła filmu Agnieszki Holland "Zielona Granica" i jego widzów.

Publikacja: 29.10.2023 19:17

Prezydent pozwany za słowa o "Zielonej Granicy": Dla sądu ważne są okoliczności

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych pozwał prezydenta Andrzeja Dudę za jego wypowiedź w TVP Info o filmie „Zielona granica” Agnieszki Holland: – Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła „Tylko świnie siedzą w kinie”, znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie. Ośrodek twierdził, że prezydent obraził miliony Polaków. Czy ów Ośrodek ma legitymację do wytoczenia takiej sprawy, bo samo formalne przyjęcie pozwu tego chyba nie przesądza ?

- Elementem wolności w demokratycznych państwach jest to, że każdy może wnieść do sądu pozew a sąd jeżeli uzna, że pozew nie ma braków formalnych, jest zobowiązany go rozpoznać. Samo przyjęcie pozwu nie przesądza o wyniku rozpoznania. Badanie legitymacji czynnej – powoda lub biernej – pozwanego będzie jednym z podstawowych zagadnień tej sprawy, ale ponieważ jest ona w toku musimy wstrzymać się z własnymi osądami do czasu wydania wyroku w I instancji. Odnosząc się ogólnie moim zdaniem organizacja pozarządowa w procesie o ochronę dóbr osobistych ma legitymację czynną jeżeli dochodzi ochrony swoich dóbr osobistych. A zgodnie z art. 61 §1 kpc może za zgodą osoby fizycznej wyrażona na piśmie wytaczać powództwa na jej rzecz w określonych w tym przepisie kategoriach spraw, ale czy dana sprawa mieści się w którejś z tych kategorii może orzec jedynie sąd każdorazowo uzasadniając swoją decyzję.

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda pozwany za słowa o filmie "Zielona granica"

- Pozwy o ochronę dóbr osobistych zbiorowości nie należą do rzadkości, ale zwykle wraca kwestia czy zbiorowości takie jak oglądający film mają legitymację do wtoczenia takiej sprawy.

- To bardzo skomplikowane zagadnienie. Kwestia legitymacji dotyczy prawa do rozpoznania sprawy i co do zasady nie rozstrzyga o jej finale. Natomiast nazbyt liberalne podejście do ochrony ,,dóbr osobistych zbiorowości” grozi tym, że sądy zostaną zalane takimi pozwami. Moim zdaniem w polskim cywilnym systemie ochrony dóbr osobistych chodzi o ochronę konkretnych dóbr osobistych konkretnej osoby fizycznej i to ona decyduje czy chce takiej ochrony dochodzić bo to są jej dobra . W tym zakresie nikt konkretnej osoby fizycznej bez jej zgody nie może wyręczać.

- Dzień po tej wypowiedzi prezydent Duda wyjaśnił, że cytował wypowiedź przedstawicieli Straży Granicznej i mówił, że się nie dziwi, jeżeli prawdą jest to, co oni mówią, że jest to film, który oczernia polską Straż Graniczną. Czy cytowanie ocen ma znaczenie dla takiego sporu?

- Zbliżamy się do konkretnych okoliczności które będą dopiero przedmiotem oceny sądu. To co na poziomie ogólnym można niewątpliwie wskazać to zasada wynikająca z dorobku orzecznictwa, że w sprawach o ochronę dóbr osobistych sąd nie bada tylko fragmentów wypowiedzi wskazanych przez powoda ale jej całość oraz jej kontekst. Jeżeli dodatkowo w danej wypowiedzi posłużono się cytatem to ma to znaczenie dla jej oceny ponieważ taki element nie jest wypowiedzią własną ale cudzą. Nie przesądza to oczywiście o ocenie całości danej wypowiedzi.

- Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych pozwał prezydenta Andrzeja Dudę za jego wypowiedź w TVP Info o filmie „Zielona granica” Agnieszki Holland: – Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła „Tylko świnie siedzą w kinie”, znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie. Ośrodek twierdził, że prezydent obraził miliony Polaków. Czy ów Ośrodek ma legitymację do wytoczenia takiej sprawy, bo samo formalne przyjęcie pozwu tego chyba nie przesądza ?

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości