Khedi Alieva to uchodźczyni z Czeczenii i działaczka społeczna na rzecz imigrantów. Od 2016 roku jest członkinią Rady Imigrantów i Imigrantek przy prezydencie miasta Gdańsk.

Kobieta przybyła do Polski ponad 10 lat temu wraz ze swoimi dziećmi po tym jak w tragicznych okolicznościach straciła męża, przyjechała z Czeczenii - autonomicznej republiki Federacji Rosyjskiej, która w tamtym czasie była pogrążona wojną. 

Bardzo aktywnie działa w sferze praw imigrantów i budowania otwartości i przyjaźni dla wszystkich w Gdańsku, gdzie mieszka. Mimo jej działań prospołecznych telewizja TVP w 2016 roku wykorzystała jej wizerunek w antyimigranckim oraz ksenofobicznym materiale. 

Pomimo tego, że materiał pochodzi sprzed kilku lat, to sprawa została rozstrzygnięta dopiero teraz i ma bardzo ważne znaczenie w kontekście sytuacji na granicy jak wskazał adwokat Jarosław Jagura, który zajmował się z prawą z ramienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. "Wypowiedzi szerzące nienawiść rasową i ksenofobię nie korzystają z ochrony słowa.".

Telewizja zobowiązana jest do przeproszenia kobiety na antenie TVP Info oraz stronie internetowej kanału, ale także zapłacić 10 tys. zadośćuczynienia samej Khedi Alievej, ale także na rzecz organizacji wspierającej migrantów i migrantki.