Zła jakość powietrza narusza takie dobra osobiste jak zdrowie, wolność, czy prywatność. Sprawę wytoczyła Grażyna Wolszczak-Sikory, ambasadorki akcji #pozywamsmog.

Dwa lata temu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uwzględnił jej żądanie zasądzając od Skarbu Państwa 5000 zł zł na wskazany w pozwie cel społeczny. A teraz sąd II instancji oddalił apelację Skarbu Państwa.

Sąd wskazał w uzasadnieniu że "zanieczyszczenie powietrza jest zjawiskiem realnym i niebezpiecznym, a władze publiczne przez lata zaniedbań doprowadziły to tego, nie są przestrzegane normy jakości powietrza, co naraża mieszkańców na uciążliwości. Z tego powodu mieszkańcy mogą domagać się stosownych zadośćuczynień".

- Każdy więc kto uważa, że w wyniku złej jakości powietrza naruszone są jego dobra osobiste może domagać się przed sądem zadośćuczynienia - nie kryje satysfakcji Radosław Górski, radca prawny, pełnomocnik Wolszczak-Sikory.

Dodajmy, że podobną kwestią zajmował się w styczniu br. Sąd Najwyższy, który orzekł, że prawo do życia w czystym środowisku, do oddychania powietrzem spełniającym normy w miejscu zamieszkania, nie stanowi dobra osobistego, ale takie dobra osobiste jak zdrowie, wolność lub prywatność mogą być chronione w przypadku ich z powodu działania środowiska niespełniającego ustanowionych norm. A to od kogo domagać się można odszkodowania lub zadośćuczynienia zależeć będzie od sytuacji w danej sprawie: czy np. zanieczyszczenie powietrza płynie od sąsiadów używających do ogrzewania niewłaściwych materiałów czy też zaniedbań władzy.

Czytaj więcej

SN mówi kiedy, za smog należy się zadośćuczynienie

Dodajmy, że podobne sprawy wytoczyli też Katarzyna Ankudowicz, Jerzy Stuhr, Mariusz Szczygieł oraz Tomasz Sadli i uzyskali już korzystne wyroki ale jeszcze nieprawomocne.