Od marca 2019 do lipca 2020 r. polskie samorządy przyjęły łącznie 101 takich uchwał. Niektóre później się z nich wycofały, obecnie obowiązują 94 uchwały przeciw „ideologii LGBT" oraz SKPR. Zdecydowana większość sądów uważa takie akty za dyskryminujące i nakazuje ich uchylenie. W sprawach tych wielokrotnie interweniował również rzecznik praw obywatelskich.

O dyskryminacyjnym charakterze dokumentów przekonują także aktywiści, którzy są autorami Atlasu.

– Dzięki naszej działalności uchwały przeciw „ideologii LGBT" i SKPR zyskały międzynarodowy rozgłos. Z zagranicy podjęto działania mające na celu wywarcie presji na polskie władze, by zawróciły ze skrajnie homofobicznego kursu – przypominają.

Uchwały wyposażają lokalne władze w narzędzia pozwalające blokować szerzenie postaw akceptacji względem osób LGBT i pozbawiać wsparcia finansowego organizacji społecznych działających na rzecz równych praw.

Inaczej twierdzi wicestarosta powiatu przasnyskiego Waldemar Trochimiuk.

– W aktach tych chodzi jedynie o podkreślenie roli rodziny i wartości poświadczonych w konstytucji. W dokumencie nie ma mowy o dyskryminacji żadnego środowiska, chodzi jedynie o miłość, małżeństwo i prawa rodzin w polityce społecznej – tłumaczył w sądzie.

Inaczej patrzy na to mec. Angelika Rzeźniczak.

– Tworzenie samego zbioru na podstawie uchwał jednostek samorządu terytorialnego, które z mocy prawa są publicznie dostępne, absolutnie nie jest naruszeniem. Samo tworzenie zbioru podmiotów stanowi selekcję, czyli przegląd swoistego rodzaju aktów podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast analiza charakteru konkretnej uchwały stanowić może podstawę do formułowania tezy o jej wydźwięku i zasadności umieszczenia danej jednostki samorządu terytorialnego w Atlasie. Gdy analiza uchwały samorządu doprowadza do przekonania, że dany akt zawiera treści o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT", stanowi to naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi oraz zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. W przeciwnym wypadku jednostki samorządu terytorialnego mogą dochodzić w postępowaniu przed sądem cywilnym swoich praw ochrony dóbr osobistych. Ta ocena zasadności powództwa w mojej opinii będzie oparta wyłącznie na treści samej uchwały – ocenia.

Sygnatura akt: I C 1091/20

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ