W UE są obecnie cztery państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Belgia, Bułgaria i Słowenia). W UE są też cztery państwa, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Austria, Słowenia, Chorwacja).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaźnik ten wynosi w tym kraju 26,1 (wzrost o 2,6).

Z kolei w samej UE krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 21 (wzrost o 1,4).

Druga jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 19,4 (spadek o 0,7). W Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 19,2 zgonu na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 1,2). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spada.

W czwartej w tym zestawieniu Słowenii wskaźnik ten wynosi 17 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 1,9). Szóste są Węgry, gdzie w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 14,8 zgonu (wzrost o 0,3 przy 667,7 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1266,3 - (spadek o 18).

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria, ale 26 listopada spadł on znów poniżej 1000 - obecnie wynosi on tam 988,3 (spadek o 42,3).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 978,8 (wzrost o 0,2 w ciągu doby).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900, 24 listopada znów wzrósł powyżej 900, a 25 listopada spadł poniżej tej wartości - i wynosi tam 836,4 po spadku o 46,9 w ciągu doby.

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja, a 24 listopada przekroczył on 900 - obecnie wynosi on tam 951,3 (wzrost o 24,7).

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie, a 24 listopada przekroczył 800 - obecnie wynosi tam 837,2 (wzrost o 30,1).

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia, ale 22 listopada znów spadł on poniżej 800 - i obecnie wynosi on tam 796,4 zakażeń koronawirusem (wzrost o 3,5).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, 21 listopada poniżej 800, a 25 listopada poniżej 700 - i wynosi obecnie 623,6 (spadek o 58,6). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, ale 22 listopada znów spadł poniżej 800 - i wynosi 749,6 (spadek o 11,8).

W Bułgarii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 653,6 (spadek o 3,3).

W Szwecji 25 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył 600 - i wynosi obecnie 621,2 (wzrost o 4,5).

W Rumunii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców zbliża się do 600 - i wynosi obecnie 598,8 (spadek o 0,2).

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, 21 listopada poniżej 700, 22 listopada poniżej 600, a 25 listopada poniżej 500 - i obecnie wynosi on tam 454,5 po spadku o 29,2 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, od 19 listopada poniżej 600, od 22 listopada poniżej 500, a od 26 listopada poniżej 400 - obecnie jego wysokość to 379 - o 38,7 mniej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 47,6 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców oraz Finlandia - z 78,1 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,6.