W UE są obecnie cztery państwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Czechy, Belgia, Bułgaria i Słowenia). W UE jest pięć państw, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni jest wyższa niż w Polsce (Luksemburg, Austria, Słowenia, Chorwacja, Portugalia).

W ostatnich 14 dniach krajem z największą liczbą zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaźnik ten wynosi w tym kraju 26,1 (bez zmian).

Z kolei w samej UE krajem z największą liczbą zgonów chorych na COVID-19 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest Bułgaria ze wskaźnikiem na poziomie 22,3 (wzrost o 1,3).

Druga jest Słowenia, gdzie wskaźnik ten wynosi 20,1 zgonu na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 3,1)

W trzecich pod względem tego wskaźnika Czechach w ciągu ostatnich 14 dni stwierdzono 19 zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 0,2). Od 14 listopada wskaźnik ten dla Czech spada.

Czwarta jest Belgia gdzie wskaźnik ten wynosi 18,9 (spadek o 0,5).

Szósta pod względem tego wskaźnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 15,4. Siódme są Włochy z 15,3 zgonami na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni. W ósmych Węgrzech w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono 15,2 zgonu (wzrost o 0,4 przy 667,7 zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1237,2 (spadek o 19,1).

16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja, a 24 listopada przekroczył on 900 - obecnie wynosi on tam 974 (wzrost o 22,7).

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 970,9 (wzrost o 8,9 w ciągu doby).

14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria, ale 26 listopada spadł on znów poniżej 1000 - obecnie wynosi on tam 932,7 (spadek o 56,4).

4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000, a 21 listopada poniżej 900, 24 listopada znów wzrósł powyżej 900, a 25 listopada spadł poniżej tej wartości - i wynosi tam 862,5 po wzroście o 26,1 w ciągu doby.

19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie, a 24 listopada przekroczył 800 - obecnie wynosi tam 857 (wzrost o 19,8).

21 listopada wskaźnik 800 zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła Portugalia, 22 listopada znów spadł on poniżej 800, ale 28 listopada znów wzrósł powyżej tej liczby - i obecnie wynosi on tam 801,7 zakażeń koronawirusem (wzrost o 5,3).

11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, ale 22 listopada znów spadł poniżej 800 - i wynosi 734,7 (spadek o 14,9).

W Bułgarii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi obecnie 655,8 (wzrost o 2,2).

19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), 20 listopada poniżej 900, 21 listopada poniżej 800, a 25 listopada poniżej 700 - i wynosi obecnie 608,9 (spadek o 14,7). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.

W Szwecji 25 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył 600 - i wynosi obecnie 622,4 (wzrost o 1,2).

W Rumunii wskaźnik zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców zbliża się do 600 - i wynosi obecnie 592,9 (wzrost o 5,9).

7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, 17 listopada poniżej 800, 21 listopada poniżej 700, 22 listopada poniżej 600, a 25 listopada poniżej 500 - i obecnie wynosi on tam 425,2 po spadku o 29,3 w ciągu doby.

Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, od 19 listopada poniżej 600, od 22 listopada poniżej 500, a od 26 listopada poniżej 400 - obecnie jego wysokość to 384,3 - o 5,3 więcej niż dzień wcześniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Islandia z 45,7 zakażenia koronawirusem w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców oraz Finlandia - z 83,5 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Islandii - 0,3 oraz Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,5.