Nowe darmowe badania, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny to badania biochemiczne i immunochemiczne:

-  badanie poziomu ferrytyny

-  pomiary stężenia witaminy B12

- badanie poziomu kwasu foliowego

- badanie anty-CCP

- szybki test ilościowy poziomu białka C-reaktywnego (CRP)

- badanie przeciwciał anty-HCV.

„Dzięki dodanym badaniom diagnostycznym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskają możliwość: podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości), podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobacter Pylori), oraz wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy do leczenia specjalistycznego. Dodatkowo wprowadzenie do finansowania badań różnicujących przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza w populacji dzieci” – informuje Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Kolejny pakiet darmowych ma ruszyć jeszcze jesienią. Znaleźć się w nim mają:

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

- badania kardiologiczne, jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu,

- badania endokrynologiczne, jak przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

- badania z zakresu chorób układu oddechowego, w tym badanie spirometryczne z próbą rozkurczową.