Stopa bezrobocia wzrosła jednak z 3,5 proc. do 3,6 proc. Średnia płaca godzinowa zwiększyła się w styczniu o 0,2 proc. m./m. (3,1 proc. r./r.), gdy prognozowano wzrost o 0,3 proc. m./m.

Do wzrostu liczby etatów w styczniu przyczyniła się stosunkowo łagodna zima. Sektor budowlany, który jest mocno zależny od warunków pogodowych, zwiększył zatrudnienie aż o 44 tys. osób, gdy w 2019 r. powiększał je średnio miesięcznie o 12 tys. W sektorze hotelarskim i rozrywkowym przybyło 36 tys. etatów, podobnie jak w ochronie zdrowia.

Transport zatrudnił 28 tys. nowych pracowników a usługi biznesowe 21 tys. Jednakże przemysł zmniejszył zatrudnienie o 12 tys. ludzi, z czego znaczna większość przypadała na branżę motoryzacyjną.