Jak oszacował wstępnie GUS, indeks cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w październiku o 3 proc. rok do roku, po zwyżce o 3,2 proc. we wrześniu.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści przeciętnie szacowali, że inflacja zmalała do 3,1 proc.

Czytaj także: RPP uważa, że złoty wciąż jest za mocny

Wstępne i przez to ograniczone dane GUS sugerują, że do spadku inflacji we wrześniu przyczyniły się ceny żywności oraz ceny towarów i usług z tzw. kategorii bazowych, czyli innych niż żywność, paliwa i energia.

Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w październiku o 2,3 proc. rok do roku, po 2,7 proc. we wrześniu i ponad 6 proc. wiosną br. Towary z tej kategorii mają największy udział w strukturze wydatków Polaków, a więc też największą wagę w teoretycznym koszyku dóbr i usług, który jest podstawą pomiaru inflacji.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą" ekonomiści przed piątkowym szacunkiem CPI przeciętnie oceniali, że tzw. inflacja bazowa zmalała w październiku do 4,2 proc. rok do roku z 4,3 proc. we wrześniu. Teraz nie wykluczają, że spadek był nawet nieco większy, do 4,1 proc.

Inflacja bazowa przyspieszała stale od początku 2019 r., a w lipcu i we wrześniu była najwyżej od 20 lat. To odzwierciedlenie wzrostu cen administrowanych (wywóz śmieci), ale też szybkiego wzrostu cen usług w związku z napiętą przed pandemią sytuacją na rynku pracy. We wrześniu usługi konsumpcyjne podrożały o 7,2 proc. rok do roku, podczas gdy towary o 1,7 proc. rok do roku.

Dynamikę cen towarów tłumią m.in. notowania ropy naftowej, która pozostaje sporo tańsza niż przed wybuchem pandemii. W rezultacie w październiku paliwa do prywatnych środków transportu były w Polsce o 9,2 proc. tańsze niż przed rokiem, podobnie jak we wrześniu.

- W nadchodzących miesiącach spodziewamy się małych zmian inflacji – napisał na Twitterze Jakub Rybacki, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ