W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1 proc. i wyniosło 7 430,65 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 6 524,3 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 12,1 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,3 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.